Hvis mund- og klovesyge opstår i DK, Dyrlægevagten
Heste sygdomme

Hvis mund- og klovesyge opstår i DK

Hvis min hest , hund eller kat og andre dyr opholder sig på en ejendom, hvor der konstateres mund- og klovesyge, skal dyrene så aflives?

Det spørgsmål har dyrlaegevagten.dk fået mange gange i den sidste tid.

Mund-og klovesyge er en utrolig smitsom virussygdom, som kan optræde hos klovbærende dyr, især kvæg og svin. Får, geder og andre klovbærende er også modtagelige for sygdommen.

Hvis sygdommen pludselig optræder med symptomer på sygdommen (se HEST-GENERELT- MUND-OG KLOVESYGE), så skal ejeren eller den, som hjælper med at passe dyrene på ejendommen, straks rette henvendelse til en dyrlæge.

Den praktiserende dyrlæge vil, hvis der overhovedet er den mindste mistanke om, at det kan være mund-og klovesyge, straks rette henvendelse til nærmeste FØDEVAREREGION, som herefter vil tilse dyrene.Allerede under mistanke om sygdommen, træder der forskellige love og bekendtgørelser i funktion. Således får ejeren,dennes husstand besked på, – ikke at forlade ejendommen, ligesom ejeren får påbud om, at ingen dyr må forlade ejendommen.

Efterfølgende skal sygdommen bekræftes ved en laboratorieundersøgelse på Statens Institut for Virusforskning på øen Lindholm.

Skulle denne undersøgelse bekræfte at mund-og klovesygevirus er til stede, vil klovebærende dyr i besætningen blive aflivet og begravet på ejendommen.

Dette kalder man ”stamping out” og skal være med til at forhindre mund-og klovesygevirus i at brede sig og smitte til andre besætninger.

Det er naturligvis dramatisk for ejeren, pludselig at miste klovbærende dyr.

Andre dyr i besætningen, som efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets vurdering kan være kontamineret med mund- og klovesygevirus, skal holdes isoleret efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

Fordi sygdommen er så smitsom og fordi sygdommen giver økonomiske tab, dels i primærproduktionen og dels i manglende eksportindtægter til Danmark er sygdommen under offentlig tilsyn. Det betyder at politi og veterinærmyndigheder umiddelbart beslutter, hvad der skal ske med en besætning, når der udbryder mund-og klovesyge i Danmark.

For at hjælpe ejeren, som har mistet sine produktionsdyr yder det offentlige en økonomisk kompensation.

Er det muligt at vaccinere mod sygdommen og hvorfor gør man det ikke umiddelbart i Danmark?

Jo, det er muligt at vaccinere mod sygdommen. Problemet er ganske enkelt, at hvis man begynder at vaccinere, så vil det medføre, at man ikke ved, hvor mund-og klovesyge virus befinder sig. Det vil medføre, at Danmark ikke kan eksportere landbrugsprodukter til lande, som ikke har mund-og klovesyge. Derfor starter man med at foretage ”stamping out”. Skulle det ulykkeligvis ikke standse sygdommen, kan det blive nødvendigt at iværksætte et vaccinationsprogram i den region, hvor sygdommen er i udbrud og eksplotionsagtigt breder sig.

Se iøvrigt: Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten