Kværke, Dyrlægevagten
Heste sygdomme

Kværke

Kværke er en smitsom sygdom, som udelukkende rammer dyr, der er beslægtet med heste. Den skyldes en bakteriel infektion med streptokokker.

Fra hesten er blevet smittet, til sygdommen bryder ud, går der 6 – 12 dage (inkubationstiden).

Når hesten smittes optræder temperaturstigning ofte 39 – 40 grader, og der høres hoste. Efterfølgende kan der observeres næseflåd, som ofte har et gråt/gult tyktflydende udseende og som er lugtløs. Endvidere er det ikke ualmindeligt at se hævelse i og omkring svælgregionen. Hvis man føler på denne hævelse, vil hesten udvise smertereaktion.

Hævelsen skyldes en betændelsesreaktion i lymfekirtlerne på halsen. Denne lymfekirtelbetændelse kan udvikle sig til en byld (bylder). Når bylden en ” trukket” til, kan den åbne sig af sig selv, eller dyrlægen kan spalte den. Man taler så om en kværkebyld.

I sjældnere tilfælde kan lymfekirtlerne i den bageste del af halsen hæve op og blive betændte, som ovenfor beskrevet. Kværkebylden, kværkebylderne kan her blive så store, at de kan trykke på svælget. På denne måde kan der være risiko for, at der kan opstå kvælningslignende symptomer på hesten. I denne situation er det derfor afgørende straks at tilkalde dyrlæge, således at hesten kan blive hjulpet ved at indoperere en kanyle i hestens luftrør.

Man må være særlig opmærksom, hvis hesten har udtalt synkebesvær og “snorkende” åndedrætslyde.

Undertiden kan disse dybereliggende bylder åbne sig af sig selv til svælget. Man vil i denne situation kunne se et tyktflydende gråt/grønt/gulligt næseflåd fra et eller begge næsebor.

Når bylden er “sprunget”, vil man umiddelbart se en bedring i hestens tilstand.

Fra hesten er blevet smittet, og til sygdommen er overstået, kan der ofte gå op til 3 uger.

Hvad kan jeg gøre?
Da sygdommen er meget smitsom kan følgende anbefales.

Smitte sker fra hest til hest eller via foder, drikkevand, staldpersonalets berøring, sadel/seletøj, redskaber og på andre måder. Man må gøre sig klart, at smitten sker ved direkte kontakt, altså ikke som luftbåren smitte. For at undgå yderligere smittespredning blandt heste, må man isolere den hest/heste, som udviser tegn på eller har fået sygdommen. Herudover er det nødvendigt at undgå at bruge samme redskaber, strigler, seletøj, grimer osv., fordi der er en betydelig risiko for, at bakterien på denne måde kan overføres.

Den inficerede hest bør ikke stå sammen med andre heste, da smitterisikoen derved bliver større.

Endvidere bør man altid kontakte dyrlæge for at få hesten behandlet med medicin og samtidig få at vide, hvordan man skal behandle hesten i den akutte fase.

Da sygdommen ligger skjult og ikke kommer til udbrud i mange heste, er det umuligt at kontrollere, hvor sygdommen befinder sig. Det er derfor almindeligt, at man hvert 3. – 4. år pludselig ser en epidemi af kværke. Dette skyldes sandsynligvis, at immuniteten imod sygdommen er svingende fra år til år. Sygdommen kan ramme heste i alle aldre.

Har hesten været inficeret med kværke, opstår der en “vis” immunitet (beskyttelse).

Det er tilrådeligt, at vaccinere heste, som udsættes eller er i risiko for smitte.

Det kan være heste, som flyttes til en stald, hvor der har været udbrud af kværke eller heste, som ofte deltager i konkurrence.

Beskyttelse indtræder efter 2 uger og varer op til tre måneder efter vaccination. 75% af vaccinerede heste bliver beskyttet. Der kan forekomme en hævelse efter vaccinationen, som indgives på indersiden af overlæben.

Man anbefaler kun at vaccinere raske heste. Drægtige og lakterende hopper bør ikke vaccineres.

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten