Hudlidelser, Dyrlægevagten
Heste sygdomme

Hudlidelser

Huden skal betragtes som et organ ligesom hjerte, nyre o.s.v.. Det er hestens største organ, som har mange funktioner.

Huden yder beskyttelse mod skadelige påvirkninger, ligesom huden også tager del i varme og væskereguleringen. For at huden kan fungere normalt, er det nødvendigt med tilførsel af forskellige næringsstoffer, herunder vitaminer, umættede fede syrer o.a.. Hvis ikke huden tilføres disse stoffer, kan huden ikke fungere, og der kan opstå en hudlidelse. Ofte er en hudlidelse, som f.eks. gulsot, et tegn på sygdom i et eller flere organer, nyre, lever. 

Hudlidelser kan også ses i forbindelse med stofskifteforstyrrelser, infektioner og forgiftninger.

I forbindelse med en hudlidelse vil ejeren i reglen bemærke, at huden eller pelsen er forandret. Der kan føles eller ses hævelser og i mange tilfælde, vil der være hårtab, fordi hesten klør sig. Undertiden kan pelsen føles fugtig og fortykket. Hudens elasticitet kan være nedsat som følge af væsketab, f.eks. på grund af diarré.

For at imødegå at hesten pådrager sig en hudlidelse, er det nødvendigt, at huden og hårlaget bliver plejet. Det betyder, at en snavset uren pels åbner mulighed for, at hesten kan få en hudlidelse. Dårlig mave i form af diarré kan give ætsninger på bagkroppen og den indvendige del af lårene på hesten. Ligeledes kan tåreflåd fremkalde en hudirritation i hovedet på hesten.

Hudforandringer kan også ses på tyndhudede partier i forbindelse med solskoldning. Endvidere kan kontakt med andre stoffer, som f.eks. medicin, fremkalde en allergisk reaktion i huden. Nogle planter kan også give allergi, hvorved huden hæver og bliver irriteret.

Hvordan begynder en hudlidelse?
I reglen vil der optræde en mindre rødlig hævelse, som kan være fast eller indeholde væske. Der kan også optræde mindre blærer i huden, som afgiver væske, når de brister. Undertiden kan huden selv hele, men i de fleste tilfælde er behandling med vask/medicinering nødvendig.

Hvad kan jeg gøre?
Hvis man ser tegn på hudforandriger, bør man kontakte dyrlæge for at få den rigtige diagnose og behandling.

Har man mistanke om en allergisk reaktion i huden , som skyldes kontakt med et stof/plante, må man selvfølgelig undgå, at hesten kommer i berøring med dette. Undertiden kan det være nødvendigt at gennemgå foderplanen for at finde ud af, om der kan være indholdsstoffer, som hesten er allergisk over for.

I de tilfælde, hvor der er tale om en hudinfektion p.g.a. bakterier, kan en behandling med medicin over en længere periode være nødvendig.

Undertiden kan lokalbehandling med salve klare problemet, ligesom vask med forskellige shampoo/medicin i mange situationer løser hudproblemet.

Er der kløe, skældannelse, vil det ofte være et tegn på utøj i pelsen, hvorfor man bør sikre sig en rigtig diagnose og bruge et utøjsmiddel, som retter sig  mod disse parasitter.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten