Heste førstehjælp

Dyrenes- beskyttelse i Danmark og Falck har indgået et landsdækkende samarbejde om at hjælpe herreløse, vilde og tilskadekomne dyr. I fremtiden vil Falck sørge for at transportere trafikskadede og andre dyr i nød til nærmeste dyrlæge – dyrehospital.

Ordningen bygger på, at den person, som opdager et tilskadekommet dyr uden udgift kan ringe til Falck på 70 10 20 30, og fortælle, hvad der er sket. Herefter sørger Falck for transporten.

Ordningen er kommet på finansloven og der er bevilget kr.3 mill., som administreres af Foreningen til Dyrenes-beskyttelse i Danmark.

Bevar roen og forsøg at berolige hestenNår skaden er sket: Bevar roen og forsøg at berolige hesten. Flyt hesten forsigtigt, således at den ikke gør yderligere skade på sig selv eller andre. Hvis hesten bløder kraftigt, tryk et rent kompres eller en anden beklædningsgenstand direkte i såret. Stands evt. kraftig blødning med en livrem eller andet, der kan stramme. Ring til dyrlæge, dyreklinik eller dyrehospital for at rekvirere hjælp.

Lad dyrlægerne vurdere skadernes omfang. Forsøg aldrig selv at aflive en tilskadekommen hest. Bemærk! Før en tilskadekommen hest må transporteres, hvadenten det er i trailer, lastvogn eller dyreambulance, skal hesten smertebehandles og indlades i køretøjet efter forudgående undersøgelse af en dyrlæge.(se dyreværnslov)

Førstehjælp
Hvad kan jeg selv gøre, når uheld/sygdom opstår?

  • Tage temperatur. Temperatur hos hest 37,0 – 38,5 grader.
  • Tage puls. Puls hos hest 35 – 50 (føl 80 – 120).
  • Tæl antal vejrtrækninger pr. minut hos den voksne hest 10 – 15.

Bevar roen.

  • Er der tegn på smerte?
  • Unormal adfærd.
  • Svedudbrud.
  • Urolig.
  • Unormal fysiologisk stilling.

Pas på – kom ikke selv til skade