Forblødning, Dyrlægevagten
Heste førstehjælp

Forblødning

Blodmængden udgør ca. 8 % af legemsvægten. Hos fede heste lidt mindre, fordi blodmængden ikke tiltager med fedtaflejringen. Det betyder, at en hest på 500 kg indeholder ca. 40 liter blod.

Hesten kan tåle at tabe ca.25% af blodmængden altså ca. 10 liter før blodtabet vil påvirke hesten. Der er en flydende grænse, men generelt kan man regne med det.

Ved et yderlig blodtab vil hestens slimhinder begynde at blive blege og tørre. Gennem en let blålig farve vil slimhinderne efterhånden antage en porcelænshvids farve.
Benene bliver kolde og man kan se svedudbrud, undertiden kold sved. Legemstemperaturen begynder at falde, hjertet begynder at banke og pulsfrekvensen forøges efterhånden, som blodtabet bliver større.

Forblødningsdøden indledes som regel på denne måde. Herudover kan man se udvidede pupiller, kramper og åndenød. Umiddelbart før døden indtræder kan man se ufrivillig urin og gødningsafgang.

Unge heste tåler i reglen et mindre blodtab end udvoksede, og et enkelt voldsomt blodtab tåles dårligere end hvis det samme blodtab foregår langsomt (dråbevis).

Man skal også tænke på, at forblødning kan foregå til kropshulerne bug og brysthule.

Hvad kan jeg gøre?
Man angiver, at forblødningstiden ved dråbevis blødning er, 24-36 timer.

Det betyder, at mindre blødninger i reglen ikke er livstruende for hesten, hvorimod overrivning eller beskadigelse af større blodkar kan være det.

Opdager man en større blødning bør man straks forsøge at standse eller minimere blødningen. Hvis blødningen kommer fra et ben, kan man binde noget stramt omkring benet ovenfor det sted, hvor det bløder. Er det ikke muligt at standse blødningen ved at binde noget stramt omkring, så kan man i stedet eller samtidig med vride et stykke stof eller vat op i vand og placere det i sårhulen, som en kompres før man tilkalder dyrlæge.

Hvis tilstanden virkelig er livstruende, så kan man binde noget stramt om benene. Herved hjælper man med til at vitale organer som hjerte, lunger, nyrer fortsat kan få tilstrækkelig blodforsyning. 

Styrter hesten må man sørge for, at hestens hoved ligger lavere end den øvrige del af kroppen. Herved bidrager man til, at blodforsyningen til hjernen opretholdes. 

Det vil være en god idé at tildække hesten med dækken eller andet for at undgå kuldepåvirkning.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten