Benbrud, Dyrlægevagten
Heste førstehjælp

Benbrud

Benbrud, DyrlægevagtenHvis en hest har nedsat funktion af et eller flere ben, må man overveje, om hesten har “brækket benet”.

Det er ikke almindeligt, at heste brækker benene. 

Benbrud opstår i forbindelse med trafikulykker, løb, væddeløb og stævner. Når flere heste går sammen, kan der opstå slagsmål, hvorved der også kan opstå benbrud. Endvidere kan benbrud opstå i forbindelse med, at hesten træder ned i et hul, hvor underlaget er meget ujævnt. Kan man se, at hesten overhovedet ikke tager støtte på sit ben, må man straks tilkalde dyrlæge.

Benbrud, DyrlægevagtenEndvidere må man erindre sig dyreværnslovens § 1 og 2 og § 13 (se dyreværnslov). Før et dyr må transporteres skal det ifølge dyreværnsloven under dyrlægebehandling. Hesten skal transporteres efter dyrlægens anvisning, og dyrlægen drager omsorg for, at hesten behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte og lidelse.

Hvad kan man gøre?
Hvis man observerer en hest, hvor man har mistanke om benbrud og/eller delvis benbrud, kan man forsøge at immobilisere det pågældende ben, indtil dyrlægen kommer til stede. Man kan anvende et stykke træ, en plasttagrende o.lign. og derefter pålægge gazebind eller andet. (se staldapoteket)

Man skal selvfølgelig sørge for, at hesten, hvis der er tale om et ulykkestilfælde, kommer væk fra den kørende trafik, så yderlig ulykke ikke sker. Herudover kan man forsøge at berolige hesten, evt. pålægge et hestedækken.

I nogle situationer kan benbrud behandles. Det vil være nødvendigt, at få hesten røntgenfotograferet for at finde ud af om behandling er mulig.

Dyreværnsloven
Ifølge dyreværnslovens § 20 skal en dyrlæge, der bliver bekendt med, at et dyr behandles uforsvarligt, anmelde forholdet til Politiet. Dette gælder dog ikke, hvis forholdet ikke er groft og i øvrigt straks rettes.

Stk. 2.

En dyrlæge, der tilser et skadekomment eller sygt dyr, skal opfordre den ansvarlige til at lade dyret aflive, hvis det ikke kan helbredes, og det vil medføre unødig lidelse at lade det leve. Aflives dyret ikke, skal dyrlægen indberette forholdet til Politiet.

Stk. 3.

Dyrlægen kan aflive dyr straks, hvis den ansvarlige nægter at efterkomme en opfordring efter stk. 2, og hvis det vil medføre unødig alvorlig lidelse for dyret.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten