Heste førstehjælp

Forgiftninger

Forgiftninger opstår som regel fra planter. Det mest almindelige er, at hestene kan finde på at æde giftige planter som følge af en tør sommer, hvor der er manglende græs på markerne.

Det er sjældent, at heste æder giftige planter, hvis der er rigeligt græs på marken. Det er derfor afgørende, at man på marker, hvor der mangler græs, er specielt opmærksom på, om der kan forekomme giftplanter.

Endvidere bør man være opmærksom på, hvilke kemikalier, der kan være anvendt på marken. Kvælstoftilførsel til græsmarken må man også være opmærksom på, fordi heste, hvis de indtager store mængder af kvælstofgødning, kan pådrage sig en nitritforgiftning. Det er derfor et godt råd at vente med at lade hestene græsse på en gødet mark, før der er faldet regn.

Forgiftninger, DyrlægevagtenTaksforgiftning
Taks er et giftigt nåletræ, som er stedsegrønt.

Taks er et særdeles giftigt træ, som heste ikke tåler. Har man taksbuske, takstræer i omgivelserne, hvor hestene græsser og/eller går på fold, er det særdeles vigtigt at undgå, at hestene kan komme i berøring med disse. Mange steder findes takshække, og man må endelig ikke, hvis man klipper takshækken, give hestene det afklippede materiale.

Hvad kan jeg gøre?
Det allervigtigste er, at hestene ikke har mulighed for at komme til at æde taks under nogen form. Skulle det ske, at heste indtager taks, er en forgiftning ikke til at undgå. Heste behøver ikke at indtage særlig meget af det giftige materiale, før døden indtræder. 

Forgiftninger, DyrlægevagtenEng-brandbæger
Eng-brandbæger er en plante, 30 – 100 cm høj. Den har fjersnitdelte blade og en tæt halvskærm af forholdsvis store, guldgule blomsterkurve med udstående, tungeformede randkroner. Ses almindeligvis på bakker og marker og langs vejkanter. Den blomstrer juli – september.

Planten er meget giftig

Forgiftninger, DyrlægevagtenSkarntyde
Skarntyde er en plante, som er 50 – 120 cm høj og kendes ved at have glat, blådugget og rødplettet stængel og korte, ribbede frugter. Den vokser langs vejkanter, omkring huse og kan ses på strandbredder. Den blomstrer juni – juli.

Planten er meget giftig

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten