Forædning, Dyrlægevagten
Heste førstehjælp

Forædning

Betegnelsen forædning bruges i de tilfælde, hvor hesten har indtaget foder i en mængde, som den ikke er vant til, f.eks. forædning i kraftfoder, hvilket kan ske, hvis hesten har været løs i stalden og har haft fri adgang til at æde kraftfoder.
Forædning kan også ses i forbindelse med foderemner, f.eks. græsbriketter og roepiller, som kvæller op, når foderet kommer i kontakt med spyttet.

Hesten kan også foræde eller forsluge sig i forbindelse med indtagelse af frisk græs, fordi hestens mavetarmsystem ikke på det tidspunkt er vant til græs.
Forædning kan medføre, at hesten får en overfyldt mavesæk, som i de værtse tilfælde kan medføre, at mavesækken sprænges og hesten dør, som følge af bughindebetændelse.

Andre følgelidelser kan være forfangenhed (se forfangenhed) og mavetarmforstyrrelser, som f.eks. diarré, fordi tarmens bakterieflora ikke er indstillet på den pludselige forøgede fodermængde.

I forbindelse med forædning kan man se tegn på kolik, fordi den øgede mængde foder kan give en forøget gæring og dermed en større luftproduktion i tarmen. Herved udspiles tarmen, og der kan komme smerte fra bughulen, hvilket ses ved, at hesten bliver urolig – viser tegn på kolik.

HVAD KAN JEG GØRE?
Hvis man opdager, at hesten har indtaget en større fodermængde end sædvanligt, skal man straks rette henvendelse til en dyrlæge.
Det er i de fleste tilfælde ikke muligt at få forædningen ophævet ved at tømme mavesækken med en sonde gennem spiserøret. Årsagen hertil er, at mavesækken er ret lille, og derfor hurtigt tømmer sig ud i tarmsystemet.
Behandlingen vil derfor rette sig mod, at hesten undgår at få følgelidelser, som følge af forædningen.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten