Hunde love & bekendtg.

Dette afsnit om love og bekendtgørelser kan benyttes som et opslagsværk for mennesker, der er i berøring med dyr.

Alle, der har med dyr at gøre, kan på en lettilgængelig måde få mulighed for at sætte sig ind i gældende regler om en forsvarlig og omsorgsfuld behandling af dyr. Man skal her huske på at dyreværnsloven gælder generelt for alle dyr, og endvidere skal man være opmærksom på at der findes forskellige lovsæt for enkelte dyregrupper f.eks. hunde – hundeloven. Dyrlægevagten har valgt at medtage love og bekendtgørelser, der vedrører vore familiedyr i almindelighed.