Bekendtgørelse om skilte til hunde, Dyrlægevagten
Hunde love & bekendtg.

Bekendtgørelse om skilte til hunde

I medfør af § 1, stk. 2, og § 12, stk. 3, i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, bestemmes: 

     § 1. Ifølge hundeloven skal enhver hund, fra den er 4 måneder gammel, bære halsbånd forsynet med et skilt.

     § 2. Skiltet skal være fremstillet af rustfrit metal eller andet materiale af tilsvarende styrke og holdbarhed. Skiltet skal være solidt fastgjort til halsbåndet.

     Stk. 2. Besidderens navn og fulde adresse skal være angivet med letlæselige bogstaver, der skal være mindst 2 mm høje. Bogstaverne skal være påført skiltet ved prægning, indgravering eller på anden lige så holdbar måde.

     § 3. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

     § 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1970.

Justitsministeriet, den 1. november 1969. 

Knud Thestrup.

    /N. Pontoppidan.

Officielle noter

Ingen

Kilde: Justitsministeriet

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten