Bekendtgørelse om overdragelse af hundehvalpe, Dyrlægevagten
Hunde love & bekendtg.

Bekendtgørelse om overdragelse af hundehvalpe

(Hundehvalpe)

I medfør af § 11, jf. § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 183 af 14. april 1993 fastsættes:

     § 1. Enhver overdragelse af hundehvalpe, der er under 8 uger gamle, er forbudt.

     Stk. 2. Reglerne i stk. 1, finder ikke anvendelse, når der er tale om en samlet overdragelse af moderdyr og hvalpe.

     § 2. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

     § 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1993.

     § 4. Bekendtgørelse nr. 274 af 15. oktober 1953 angående handel med hunde, ophæves.

Justitsministeriet, den 12. juli 1993 

Erling Olsen

    / Niels Boesen

Officielle noter

Ingen

Kilde: Justitsministeriet

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten