Heste generelt

Transport af heste med fly Heste generelt

Foto - Heste

Når man påtager sig et ansvar for en hest, er det nødvendigt, at man kender noget til den rette fodring, pasning og pleje samt motionering, træning og træningsprogrammer.

Dette er forudsætningen for, at man har en glad, rask og samarbejdsvillig hest. Hvis hesten er i kontakt med mennesker dagligt, bliver den mere tillidsvækkende og dermed lettere at samarbejde med.

Desværre kan heste ligesom andre levende væsener blive syge, komme ud for uheld og pådrage sig skader som sår, pludselig opstået halthed, benbrud og andet. I disse situationer kan det have betydning, at man kender noget til omgang med heste, herunder hurtigt at kunne yde en indsats, til der kommer professionel hjælp.

Den rigtige behandling af heste både i det daglige og ved sygdom og uheld kan være medvirkende til, at man opnår et resultat, som er til glæde for hest og hestens ejer.

Den sunde hest.
En hest, som er sund og i kondition, står normalt med hovedet løftet og med et vågent udtryk i øjnene samt et livligt ørespil. Hårlaget skal være blødt og skinnende, og der må ikke ses bare pletter eller hårtab i huden.

Når hesten æder, må den ikke have problemer med at tygge foderet. Endvidere skal hesten have normal ædelyst, hvilket betyder, at den ved hver fodring skal æde sit foder helt op. Endvidere skal man kontrollere gødningen, som skal være i en fast passende konsistens – (hestepærer).
Hesten skal stalde (urinere) normalt, og urinen skal være farveløs eller lysegul.

Hesten skal under bevægelse ikke udvise tegn på halthed. Temperaturen skal ligge mellem 37,5 og 38,5 grader. Endvidere skal pulsslagene i hvile være 36 – 42 i min.

Vejrtrækningen i hvile skal være 8 – 12 gange i min. Endvidere skal vejrtrækningen være rolig og ubesværet, og der må ikke høres hoste. Ligeledes bør man efterse hovene og sørge for regelmæssig beskæring.

Den syge hest.
Står hesten og hænger med hovedet, har ophørt ædelyst, skraber med et eller begge forben, sveder, er urolig og ikke virker interesseret i omgivelserne, kan det være tegn på, at hesten er syg.

Endvidere kan næseborene være let udspilede, og undertiden ses et mat og trist hårlag.

Tåre og næseflåd kan være et tegn på sygdom.

Hvis hesten ikke bevæger sig frit i gang, trav og galop, kan det være et tegn på en begyndende halthed. Ligeledes må man være opmærksom på, at hesten kan være syg, hvis den nægter at flytte sig.