Mund- og klovesyge, Dyrlægevagten
Heste generelt

Mund- og klovesyge

Mund – og klovesyge er en meget smitsom virussygdom, som optræder hos klovbærende dyr, primært kvæg og svin. Årsagen er et virus, som vist nok er det mindste man kender. Virus har en betydelig modstandskraft overfor ydre påvikninger, således er det velkendt, at virus kan overleve i dybfrost kødvarer.

Derfor er det særdeles vigtigt, at man ikke bringer dybfrost kødvarer med hjem fra områder, hvor der er udbrud af mund – klovesyge. Kvæg er mest følsom for sygdommen, derefter følger svin og små drøvtyggere. Heste er ikke modtagelige for sygdommen

Udbredelsen og betydningen af virus i den vilde fauna, er ikke klarlagt. 

Smittespredning: 

  • Virus udskilles i spyt, gødning, urin og mælk. Derfor vil infektionen spredes hurtigt i en besætning ved kontaktsmitte.         
  • En anden smittekilde er foder, som indeholder virus, herunder kød og slagteaffald til svin.         
  • Vigtige smittekilder er endvidere personer, som har været i et områder, hvor der er (har været) udbrud af sygdommen.         
  • Redskaber og andre genstande, f.eks.fodtøj, støvler, kan også være medvirkende til at sygdommen spredes.         
  • Man mener også sygdommmen kan spredes med vinden, p.g.a.den lille virusstørrelse.         
  • Ligeledes synes fugle også at kunne sprede sygdommen.       
  • Fugtigt, diset og tåget vejr øger risikoen for smittespredning. 

Symptomer:
Inkubationstiden er fra 1 dag til ca.3 uger. Dyrene får feber, virker utilpas og det karakteristiske er, at dyrene får spytflåd, p.g.a.en kraftig mundbetændelse. Samtidig opstår der blærer i klovspalten og på yveret. 

Forløb: 
Mund -og klovesyge er en mild sygdom, idet kun 1-2% af de voksne dyr dør. Derimod vil nyfødte dyr,som angribes af sygdommen gå til grunde. 

Behandling: 
Der findes ingen behandling mod sygdommen. Derfor bygger bekæmpelsen på lov om smitsomme sygdomme hos husdyrene. Fordi sygdommen er en ondartet smitsom sygdom ,vil de første udbrud blive bekæmpet ved at aflive og nedgrave hele besætningen. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten