Injektionsskade, Dyrlægevagten
Heste generelt

Injektionsskade

Injektionsskade, DyrlægevagtenI forbindelse med injektion af et eller flere lægemidler, kan der opstå en reaktion i vævet, som lægemidlet injiceres i.
Årsagen til dette kan være, at hesten reagerer på selve lægemidlet eller på et fyldstof, som lægemidlet er opløst i. Der opstår en kemisk reaktion i vævet, som i nogle tilfælde kan være ganske alvorlige for hesten.
Nogle heste reagerer f.eks. på vaccine, hvilket kan vise sig som en let hævelse. Ved berøring af området, hvor hesten er sprøjtet, viser den tegn på ømhed. Hvis hesten f.eks. er behandlet i nakkenregionen, vil man kunne se nakkestivhed i en kortere eller længere periode, hvorefter stivheden aftager, og hesten virker igen normal.
Hvis den kemiske reaktion udvikler sig, vil hævelsen i området forøges og ømheden vil forstærkes. Hesten kan få feber og nedsat ædelyst. Senere kan der opstå “dødt væv” på injektionsstedet, som hesten vil forsøge at afstøde.

Hvad kan jeg gøre?
Hvis hesten er uheldig at pådrage sig en injektionsskade må man søge hjælp fra en dyrlæge.
Det er i reglen nødvendigt at åbne til det “døde væv”, evt. foretage en skylning og drænering, så sårhulen, som opstår efter det døde væv, kan hele fra bunden.
Sygdomsforløbet kan variere fra få dage til flere uger og kan kræve intensiv behandling på et hestehospital, hvis hesten er alment påvirket.
Hvis den kemiske reaktion opstår i forbindelse med en injektion i en blodåre, (vene), kan det medføre, at blodåren klapper sammen p.g.a. det døde væv. Hesten vil herefter mangle denne blodåre.
I nogle tilfælde vil den kemiske reaktion kunne forplante sig gennem blodåren til hjertet, hvorved der kan være risiko for, at hesten går til grunde.
   

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten