Vaccinationsregler, Dyrlægevagten
Heste generelt

Vaccinationsregler

Det er muligt at vaccinere heste mod stivkrampe, influenza og herpes-virus. Herpes-virus er det samme som virus-abort.

Virus i alle tre vacciner er dræbt, hvilket betyder, at hesten ikke påføres nogen form for infektion. Hesten får derfor ikke symptomer på den sygdom, der vaccineres imod. Vaccinerne indeholder forskellige stoffer (adjuvantia), der har til formål at forøge hestens beskyttelse mod sygdommene. 

Disse adjuvantia kan af og til forårsage en reaktion på injektionsstedet, som viser sig ved hævelse og ømhed. Denne form for reaktion er normalt ufarlig og vil være forsvundet i løbet af få døgn.

Vaccinationsprogram
For at opnå bedst mulig beskyttelse mod influenza, stivkrampe og herpes-virus er det nødvendigt at iværksætte et vaccinationsprogram.

Basisvaccinationer

1. vaccination ca. 1 måned før føllet vænnes fra hoppen.

2. vaccination når føllet fravænnes hoppen.

3. vaccination ca. ½ år senere.

Revaccination
Revaccination mod influenza og herpes-virus hvert ½ år indtil hesten er ca. 4 år gammel. Herefter revaccineres hesten een gang årligt mod influenza, stivkrampe og herpes-virus.

Vaccinationsprogram for avlshopper
Drægtige hopper kan beskyttes mod virus-abort ved vaccination i 5., 7., og 9. drægtighedsmåned. Ca. 1 måned inden foling bør hoppen vaccineres mod influenza og stivkrampe. Herved bliver føllet beskyttet mod disse sygdomme i føllets første levetid. (Se vaccination, maternelle antistoffer).

Rideheste
Rideheste skal for at opfylde Dansk Rideforbunds bestemmelser være basisvaccineret mod influenza, dvs. have fået 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum.

Derefter skal hestene vaccineres en gang årligt, dvs. senest 365 dage efter sidste vaccination. Ingen vaccination må være foretaget senere end 10 dage før ankomst til stævne.

Galopheste
Heste, som sættes i træning eller bringes til start, skal være vaccineret mod influenza således:

1. Baisvaccination med 2 injektioner med min. 21. dage max. 92 dages interval.

2. En fornyet vaccination min. 150 dage max. 215 dage senere.

3. Revaccinatin max. 12 måneder efter forrige vaccination.

Ingen vaccinatin må være foretaget indenfor en 10 dages periode, før hesten skal starte.

Travheste
Hestene skal være basisvaccinerede – 2 vaccinationer med mindst 3 ugers og højst 3 måneders mellemrum. Basisvaccinationen skal være asluttet mindst 10 dage før hestene opstaldes eller starter på banen.

Efter basisvaccinationen skal hestene vaccineres med intervaller, der ikke overstiger 6 måneder til og med hestenes 3. leveår. Heste på 4 år og derover skal revaccineres med intervaller, der ikke overskrider 12 måneder. 

Dokumentation for udført vaccination skal indsendes til det respektive travselskab eller Centralforbundet. Kun registrering i Trav Data er gyldig dokumentation for vaccination.

For heste med FEI-pas (rideheste) og pas udstedt af Ædle Hesteavl (galopheste) skal vaccinationerne indføres i disse.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten