Chipmærkning, Dyrlægevagten
Heste generelt

Chipmærkning

Chipmærkning, DyrlægevagtenChipmærkning foregår ved hjælp af en kanyle, hvori der sidder et stempel. Inde i kanylen sidder mikrochippen (transponder), som skal være ISO-certificeret. Ved indsprøjtning placerer man chippen midt på halsen på overgangen mellem muskel og spækkam. Man har vedtaget, at chippen placeres på hestens venstre side. Smertepåvirkningen svarer til en almindelig indsprøjtning. 

Hvorfor er chipmærkning af heste blevet indført?
Det er for at gøre det muligt at behandle dyr af hesteslægten, det vil sige heste, æsler, muldyr m.v., med nødvendige lægemidler, hvor der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for, hvornår lægemidlet er ude af dyrets krop. Det er altså et spørgsmål, om hesten kan anvendes til konsum eller ikke. Derfor er chipmærkningssystemet indført.

Hvem underretter Fødevaredirektoratet og ejeren?
Det påhviler dyrlægen, at underrette ejer og Fødevaredirektoratet om, at dyret ikke kan anvendes til konsum. Derfor er der krav om, at dyrlæge-/ejererklæring skal indsendes til direktoratet senest to arbejdsdage efter behandling har fundet sted.

Hvad kan jeg gøre, hvis min erklæring bortkommer?
Hvis ejerens kopi af dyrlæge-/ejererklæring bortkommer, skal en ny dyrlæge-/ejererklæring udfyldes.

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten