Rideulykker, Dyrlægevagten
Heste generelt

Rideulykker

I ugeskrift for Læger  bringer Steen Gimsing en opsigtsvækkende statistik.

Overlægen har gennemgået sportsulykker i almindelighed og kan konstatere at rideulykker desværre er på en 4. plads blandt sportsulykker i Danmark.

Man antager at ridning og anden omgang med heste forårsager omkring 5750 ulykker årligt.

57 pct. af rideulykkerne, rammer unge piger under 19 år, hvilket er tankevækkende, fordi disse ulykker i mange tilfælde er ganske alvorlige. Der sker 1-2 ulykker med dødelig udgang årligt.

De fleste af ulykkerne kunne forhindres, hvis de unge var bedre oplyst om, hvordan man passer og plejer heste. Ulykkerne sker, fordi man er uforsigtig og fordi de unge ikke er klar over, hvordan, hvorfor og hvor hurtigt heste kan reagere uden noget forudgående varsel.

Der er al mulig grund til at oplyse om, at heste ikke “bare” er dyr, som man kan kæle med, som andre mindre familiedyr. Tværtimod er det nødvendigt at præcisere, at heste kan være særdeles farlige og p.g.a. deres kræfter, kan de rette voldsom skade, når ulykker indtræder.

FØL ER IKKE LEGETØJ

Mange forældre kan pludselig få lyst til at forære deres teenager et føl, når familien kører rundt i landskabet og iagttager føl og plage. Mange glemmer, at et føl ikke tager hensyn til omgivelserne, fordi det ikke har lært noget endnu. Ligeledes glemmer mange forældre, at føllet/plagen vokser og i løbet af kort tid har utrolig mange kræfter i forhold til barnet. Hvis man f.eks køber et hingsteføl vil det meget hurtigt optræde som en hensynsløs legekammerat for barnet. Følhove kan være skarpe i kanten, hvorfor spark kan rette voldsom skade på barnet. Derfor skal man behandle føl med omtanke, og undlade at lade barnet være alene med føllet.

HVAD KAN JEG GØRE?

Det er særdeles vigtigt, at unge og andre, som ikke er vant til at omgås heste, får oplysning og undervisning i pasning og pleje af heste. Herunder er det vigtigt at den uøvede, lærer at nærme sig hesten på den rigtige måde. Heste skal adviseres, før man går ind i en boks eller før man går op til en hest, som står i spiltov.

Ligeledes er der grund til at få en ordentlig instruktion før ridning påbegyndes.

Mange ulykker er alvorlige, fordi rytteren glemmer ridehjælmen.

Ulykker under ridning i naturen opstår ofte, fordi hesten pludselig bliver mødt med noget ukendt, f.eks. grene som hænger lavt eller knækker af, opflyvende fugle, larmende motorkøretøjer o.a.. I disse for hesten uforudsete situationer gælder det for rytteren om ikke at tage chancer; men tværtimod – at kunne forudse, hvordan hesten vil reagere.

Ridning i naturen bør i begyndelsen foregå sammen med en eller flere erfarne ryttere, således at den uøvede rytter lærer, hvordan man færdes i naturen sammen med sin hest.

Det gælder om at undgå ulykker og i mange tilfælde kan ulykkerne forhindres, hvis man får indsigt i og viden om, hvordan man passer, plejer og omgås heste. Ligeledes er undervisning om ridning og kørsel med heste nødvendig før man selv påtager sig ansvaret og begynder at ride og køre på egen hånd.

Rideklubberne arrangerer og instruerer også for begyndere, hvorfor det er en god idé at starte med at rette henvendelse hertil.

Man kan få utrolig mange positive oplevelser sammen med heste, når man ved, hvordan man skal behandle og omgås dem.

Men frem for alt gælder det om at undgå ulykker.

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten