Foder, Dyrlægevagten
Heste generelt

Foder

Foder, DyrlægevagtenFoder til heste bør bestå af et tilskudsfoder og et grovfoder, mineralstoffer samt vand. Generelt er det nødvendigt, at foderet er af god kvalitet, ligesom det er nødvendigt, at hesten tildeles rigeligt og friskt drikkevand. Tilskudsfoderet kan bestå af en kornart, oftest vil man anvende havre, som kan fodres hel eller valset.

Endvidere kan tilskudsfoderet være klidmelasse, klid og evt. rugbrød. Ud over dette tilskudsfoder kan man, alt efter hestens “huld” (huld betyder hestens foderstand), tilsætte soyaskrå.

Foder, DyrlægevagtenGrovfoderet bør bestå af græs om sommeren. Heste er græsædere, og de kan stort set indtage dette foder det meste af døgnet. Om sommeren vil det være naturligt at lade hesten gå på græs, græsfold, medens det om vinteren vil være nødvendigt at tildele hesten græs i form af tørret græs (hø). 

Grovfoderet kan endvidere bestå af stråfoder fra andre kornsorter, ligeledes kan man for at gøre foderet mere saftigt tildele hesten roer og gulerødder. Man må dog her huske på, at roer og gulerødder skal være rengjorte for jordpartikler (bør vaskes). Dette for at hindre sandforstoppelse, sandkolik i hestens tarm.

Fodring af heste
Heste bør være i god foderstand, “huld” og bør ikke være for tykke eller tynde. Hvis hesten er i normal foderstand, kan man akkurat lige føle hestens ribben, når man lader hånden glide ned over brystet på hesten. Hvis hesten er for kraftig, kan man ikke føle ribbenene, og hvis hesten er for tynd, har man meget let ved at føle ribbenene.

Endvidere bør man efterse hestens hårlag, som skal være blankt og skinnende.

Man kan altid diskutere hestens huld, fordi nogle ejere ønsker en mere “sporty” hest, mens andre ønsker en noget kraftigere hest.

Hestens foderbehov

Hesten har et vedligeholdelsesbehov, hvorved forstås den mængde foder, der skal til, for at hesten kan bevare sin normale legemsvægt uden at udføre arbejde. Herudover bør hesten have tildelt et produktionsfoder, hvilket vil sige den mængde foder, som hesten skal tildeles for at kunne yde sit arbejde.

Fordi heste er af mange forskellige racer og størrelser, kan det være vanskeligt entydigt at opstille en fodringstabel, således at man tildeler hesten det/den rigtige foder/fodermængde.

Generelt bør hestens foder bestå af et tilskudsfoder, et grovfoder, mineralstoffer og vand. Mængden vil i hvert enkelt tilfælde være afhængig af, hvad hesten bruges til. Der er meget stor forskel på, om en hest bruges i landbruget, køre/ride brug eller den bruges i sport som ride- og væddeløbshest.

Man bør imidlertid huske, at fodermidlernes kvalitet er helt nødvendig for hesten. Er fodermidlerne ikke i orden, er der sandsynlighed for, der kan opstå sygdom på grund af foderet.

Ligeldes bør man erindre sig, at heste er planteædende dyr, hvorfor en pludselig foderændring ikke må finde sted. Overgangen fra vinterfodring til sommerfodring og omvendt bør derfor foregå over en periode på 8 – 14 dage, således at hestens tarmflora gradvis kan vænne sig til det nye foder.

Hvis man ikke foretager et gradvist foderskift, er der risiko for, at sygdom kan opstå. (se forfangenhed og kolik).

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten