Om køb af hest på prøve, Dyrlægevagten
Heste generelt

Om køb af hest på prøve

Er en hest købt på prøve eller på besigtigelse, og er den leveret, bliver køberen bundet ved købet, såfremt han ikke inden aftalt tid eller, om ingen tid er aftalt, inden passende frist har meddelt sælgeren, at han ikke vil beholde hesten. 

Sålænge køberen har hesten på prøve eller besigtigelse, bærer han faren for hesten. 

Vil køberen påberåbe sig en mangel, skal køberen give sælgeren meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget mangelen. I modsat fald taber køberen retten til at påberåbe sig mangelen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede mangelen, er altid rettidig. 

Dette gælder ikke, hvis sælgeren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt.

Har køberen ikke inden to år efter hestens overgivelse til ham meddelt sælgeren, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, medmindre sælgeren har påtaget sig at indestå for hesten i længere tid eller har handlet i strid med almindelig hæderlighed. 

Erstatning for mangler 

Lider køberen tab som følge af en mangel, kan han kræve skadeserstatning, hvis: 

  1. sælgeren har handlet i strid med almindelig hæderlighed, 
  2. sælgeren har givet køberen vildledende oplysninger, som han ikke havde føje til at anse for korrekte, 
  3. sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om en mangel, som han kendte eller burde kende, 
  4. hesten savner egenskaber, som må anses tilsikrede, eller 
  5. mangelen efter købets indgåelse er forårsaget ved sælgerens forsømmelse. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten