Husdyrvoldgift for Heste, Dyrlægevagten
Heste generelt

Husdyrvoldgift for Heste

Husdyrvoldgift for Heste, DyrlægevagtenLoven om Husdyrvoldgift blev afskaffet den 1. april 1999. 

Siden har man ikke kunnet indbringe tvistigheder om husdyr for en juridisk domstol.

Landbrugets Rådgivningscenter har derfor oprettet et nyt voldgiftsystem, hvor man kan, hvis der opstår tvistigheder ved køb og salg af heste, få en uvildig vurdering.

Husdyrvoldgiften for heste er oprettet for at hjælpe køber og sælger, hvis der opstår tvistigheder. Husdyrvoldgiften beror på et frivilligt system, hvor køber og sælger i forvejen har aftalt og indgået en skriftlig aftale. Hvis der opstår problemer ved køb og salg, er der en mulighed for at få en uvildig vurdering af Husdyrvoldgift for Heste.

Før man handler en hest, kan man på Landskontoret for Heste få en rådgivningspakke, hvilket omfatter skemaer med købekontrakter, udkast til låne/lejeaftale. Endvidere er der faglige og professionelle råd om salg og køb af heste. 

På det frivillige grundlag har voldgiften kompetence til at afgøre tvistigheder om mangler ved heste, samt udgifter til dyrlæge, foder osv.

Driftstab ligger uden for husdyrvoldgiftens kompetence.

Husdyrvoldgiften kan dog tage stilling til driftstab, hvis begge parter er enige om det i forvejen.

Husvoldgiften for Heste er sammensat af 3 personer, hvoraf formanden er udpeget af Den danske Dommerforening.

Skemaer og udkast til købs- og lånekontrakter kan rekvireres på Landbrugets Rågivningscenter, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten