Gødskning af græsmarker, Dyrlægevagten
Heste generelt

Gødskning af græsmarker

Det bedste foder til heste er græs. Det kan være frisk eller tørret.

Mange undersøgelser dokumenterer, der er variation i indholdet af protein, mineraler, vitaminer o.a.. Årsagen til dette er dels de forskellige græsarter, græsmarkens alder, jordbundsforhold, nedbør, dels tilførsel af gødning, herunder kvælstof.

Græs på vedvarende gamle græsfolde har generelt en lavere foderværdi end græs på folde, som er i omdrift (nyanlagt), og som får tilført gødning regelmæssigt.

Det kan betyde, at hestens behov for protein, mineraler o.a. på nye græsmarker bliver tilfredsstillet i begyndelsen af græsningsæsonen, hvorimod gamle græsmarker uden tilførsel af gødning måske har svært ved at opfylde behovet allerede i det tidlige forår.

For at holde græsset i vækst vil det være en god idé at tilføre græsmarken gødskning. En kvælstofmængden på 35 – 45 kg kvælstof (N), 4 kg fosfor (P), 16 kg kalium (K) pr. HA. (hektar = 10.000 kvm.) tilført, som NPK – gødning i marts, maj, og juni, vil være passende.

Man kan købe færdige blandinger f.eks. 21 – 3- 10, hvilket betyder, at indholdet pr. 100 kg gødning svarer til 21 kg N, 3 kg P og 10 kg K.

Hvis man derfor tilfører græsfolden 200 kg færdig 21 – 3 – 10 gødning pr.HA, så vil man tilføre 42 kg N, 6 kg P og 20 kg K pr. HA.

Hvis man har mulighed for det, vil rotationsgræsning være en god måde til at få det største udbytte af græsmarken.

Med rotationsgræsning mener man, at det samlede græsareal inddeles i mindst tre folde. Hestene græsser på en fold en uge af gangen. På den måde “hviler ” folden i to uger, og i denne periode kan man gøde marken.

Hvis man ønsker et areal til hø eller wrap (se græsensilage), skal det naturligvis ikke afgræsses; men i stedet slåes og tørres i juni måned.

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten