Græsensilage, Dyrlægevagten
Heste generelt

Græsensilage

Græsensilage, DyrlægevagtenGræsensilage kaldes også silawrap eller wraphø.

Græsensilage eller silawrap er delvis tørret græs, som bliver presset og pakket ind i plastik. Herved opstår anaerobe forhold, hvilket betyder at luftens ilt ikke kan trænge ind, og der foregår en form for konservering, hvilket bevirker, man kan opbevare wrappen og bruge den til vinterfodring.

Fordelen ved denne ensileringsproces er, at græsset kan opbevares, selvom det ikke er tilstrækkeligt tørt til at kunne opbevares som hø. Silawrap indeholder betydeligt mere vand end almindelig god hø. Derfor er der variation i foderværdien af wraphø, hvilket i nogen grad skyldes den varierende mængde af vand.

Tørstofindholdet i græsensilagen er sammen med ensileringsprocessen afgørende for foderets værdi. Hvis wrappen har en tobaksagtig lugt er kvaliteten i reglen god, hvorimod en syrlig ildelugtende wrap ikke er god kvalitet.

Generelt er mange heste glade for at æde silawrap, men der er også heste, som ikke bryder sig om at æde dette foder. Andre heste får diarré, når de tilbydes wrap. Derfor er det ikke muligt at lave en fodertabel over foderet, dels fordi kvaliteten af ensilagen er meget forskellig, dels fordi der er stor variation i, hvor meget den enkelte hest kan omsætte af ensilagen.

Man skal være opmærksom på, at ensilagen kan indeholde døde dyr (mus, rotter, harer o.s.v.). Opdager man ådsler i en wrapballe, må man endelig ikke  fodre heste eller andre dyr med ensilage fra netop den balle, fordi wrappen kan indeholde giftstoffer, som kan fremkalde botulisme (pølseforgiftning), som er en dødelig sygdom.

HVAD KAN JEG GØRE?
Hvis man ønsker at fodre med græsensilage, er det afgørende, at ensilagen er af god kvalitet. Endvidere må man forsøge at finde ud af, hvor meget hesten kan omsætte af foderet uden at få diarré. Dette gøres ved at tilbyde hesten ensilagen i mindre portioner til at begynde med. Herved finder man over nogle dage/uger – ud af, hvor mange kilo ensilage hesten kan omsætte. Når man modtager et nyt parti ensilage, bør man ligeledes igen begynde med mindre portioner for at undgå symptomer på diarré.

Det er ikke alle heste, som kan omsætte græsensilage. Hvis hesten ikke kan tåle foderet, må man søge alternative foderemner.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten