Rengøring og desinfektion, Dyrlægevagten
Heste generelt

Rengøring og desinfektion

Rengøring og desinfektion, DyrlægevagtenNår man har med heste at gøre vil man gerne forsøge at undgå sygdom. Dette kan selvfølgelig gøres ved at sørge for god hygiejne omkring hesten. Det vil sige, man må hele tiden sørge for, at dyrene er i rene og pæne omgivelser.

Man skal huske på, at udmuge hyppigt, helst dagligt.

Ud over den daglige rengøring kan man også desinficere omgivelserne. Der sælges mange forskellige desinfiktionsmidler på markedet, og det kan for forbrugeren være vanskeligt at overskue, hvilke desinfiktionsmidler man skal vælge.

Rengøring og desinfektion, DyrlægevagtenKrav til desinfiktionsmidler. Det skal være bredspektret, hvilket vil sige, at det skal være effektivt mod virus, bakterier, svampe o.a.. Det skal være hurtigtvirkende og må ikke ødelægge andre materialer. Endvidere skal det være uden sundhedsrisiko for dyr og mennesker og heller ikke belaste miljøet, når det skylles ud i kloakken.

Endvidere bør det være uden skadevirkning på bygninger og andet inventar. Desinfiktionsmidlet skal også være effektivt ved lave temperaturer.

Farlige stoffer og materialer må ikke anvendes, hvis de kan erstattes af ufarlige, mindre farlige eller generende stoffer og materialer.

Smitteveje
Virus, baktier, svampe, og andre mikroorganismer kan give infektion og spredes på følgende måde.

1. Med dråber når dyret hoster og nyser.

2. Via støv i luften.

3. Ved kontakt med inficerede redskaber.

4. Ved direkte kontakt med smittede dyr, deres afføring og urin.

5. Ved parring.

Smittebeskyttelse
Virusinfektioner kan ikke behandles medicinsk. Derfor er vaccination mod virussygdomme nødvendig. Er dyret blever sygt, som følge af en bakteriel sygdom, kan man i de fleste tilfælde behandle sygdommen med medicin.

Smittebeskyttelse kan kun opnås med regelmæssige og grundige rutiner og ved at bruge desinfiktionsmidler, som har en dokumenteret effekt over for virus, bakterier, svampe og andre mikroorganismer.

Før man bruger desinfiktionsmidler, er det nødvendigt at foretage en daglig udmugning. Ønsker man at rengøre boksen med desinfiktionsmidler, er det også nødvendigt, at man fjerner gødningsrester før desinfiktion. I forbindelse med sygdom, bør man kontakte dyrlæge, før man anvender desinfiktionsmidler.

Det kan anbefales at bruge en 1% VirKon S-opløsning, som kan købes hos dyrlæge, apotek, foderstoffirmaer. VirKon S er uskadeligt for dyr og mennesker og nedbrydes i naturen

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten