Senesår, Dyrlægevagten
Heste førstehjælp

Senesår

Senesår, DyrlægevagtenSenelidelser forekommer hyppigt hos heste. De kan opstå ved at hesten kommer til skade eller ved sygdom i seneapparatet.
Bøjesenerne er placeret bag på hestens for og bagpibe, mens strækkesenerne sidder foran på piberne.

Mange skader opstår p.g.a. forkert indhegning. Hegnstråd er en hyppig årsag til, at sener bliver skåret eller revet over. Disse sår kan være voldsomme, og det kan i nogle situationer være nødvendigt at aflive hesten i henhold til lov om værn for dyr. Hvis senesårene kan behandles, kan et behandlingsforløb strække sig over en længere periode og kræver i reglen indlæggelse på et heste/dyrehospital.

De fleste senelidelser opstår i:

1. den overfladiske bøjesene

2. dybe bøjesene

3. gaffelbånd

4. bøjesenernes støttebånd

Ad. 1. Hvis den overfladiske bøjesene bliver hævet, får piben et “bananagtigt” udseende bag på piben. Man beskriver lidelsen, som en en klapsene.
Der kan ses et varieret halthedsbillede, hvor hesten kan være ganske lidt halt og til et billede, hvor hesten er springhalt.
I de fleste tilfælde ses lidelsen på forbenet hos galop, spring og dressur heste, mens lidelsen ses hyppigst på bagbenet hos traver, køre og arbejdsheste.

Ad. 2. Hvis der opstår sygdom i den dybe bøjesene, vil benet i reglen være mere diffust hævet og halthedsbilledet kan også her variere.

Ad. 3. Opstår der sygdom i gaffelbåndet, vil benet også i reglen være hævet og hesten kan være halt i forskellige grader.

Ad. 4.  Er der en lidelse til stede i bøjesenernes støttebånd, kan halthedsbilledet variere, hvorfor det ikke er muligt kortfattet at beskrive dette.

Generelt vil hesten i det akutte stadie vise tegn på smerte, når man berører et område, hvor senen er hævet. Trykker man på det hævede område, vil hesten udvise kraftigere smertereaktion.

HVAD KAN JEG GØRE?
Hvis hesten kommer til skade må man øjeblikkeligt tilkalde dyrlæge, som kan vurdere, hvilken behandling der er den bedste for hesten. Er der overskårne sener vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indlægge hesten på et hestehospital, fordi en total bedøvelse i de fleste tilfælde er nødvendig. For at hjælpe hesten med det samme kan man straks nedkøle benet med rindende koldt vand.

Er hesten halt, må man tilkalde dyrlæge for at få den rigtige diagnose, og for at få den rigtige behandling. 

Senelidelser kan være vanskelige at vurdere med hensyn til lidelsernes grad, hvorfor det kan være en hjælp at få foretaget specialundersøgelse med ultralydscanning. I mange tilfælde er det ved ultalydscanning muligt at se skadens omfang, og hermed er der større sandsynlighed for at få en vurdering af, hvor lang tid det vil være nødvendigt at behandle hesten, ligesom det vil være muligt at få en vurdering af, hvor lang tid hesten skal fritages for arbejde.

Behandlingen af senelidelsen kan aftales med dyrlægen og der kan være flere forskellige behandlingsformer.  

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten