Hoste, Dyrlægevagten
Heste sygdomme

Hoste

Luftvejslidelser hos heste er kendt fra gammel tid. Historiske kilder helt tilbage fra det 10. århundrede beskriver epidemier, hvor heste har udvist symptomer, hvis forløb kan sammenlignes med “smitsom hoste”. 

Der er nu isoleret en række forskellige vira fra heste med hoste. Sygdommen kaldes hesteinfluenza.

Hoste forårsaget af dårligt miljø.
Dårlig opstaldning er en faktor, som kan være medvirkende årsag til at hestene begynder at hoste. Lavloftede, fugtige bygninger er ofte trods ombygninger uegnede til opstaldning af heste. Dårlige miljøfaktorer kan således være en medvirkende årsag til, at der sekundært opstår astmatiske lidelser. Det er derfor blandt hesteejere velkendt, at frekvensen af “hestehoste” er større i staldperioden (vinteren) end om sommeren, hvor hestene kan gå på fold. 

HVAD KAN JEG GØRE
Man skal sørge for at stalden er ventileret, således at der ikke er “tung”, fugtig luft i stalden. Endvidere skal man undgå et støvet miljø. Staldtemperaturen er ikke afgørende, hestene tåler udmærket lave temperaturer, men der må endelig ikke være træk.     

Hoste forårsaget af virus.
Hesten får feber (over 39 grader), hoster og virker nedstemt. Hosten “smitter” til andre heste i stalden – nabostalden. Staldudbrud af influenza forløber hyppigt som en sammenhængende sygdomsperiode i stalden. Smitten (virus) indslæbes, virus opformeres og dårligt beskyttede heste bliver syge og begynder at hoste. Sygdommen kulminerer i stalden og klinger af. Typisk er sygdomsforløbet i en stald, hvor der er opstaldet flere heste 3-4 uger. Virusbetingede luftvejslidelser giver sjældent anledning til alvorlig sygdom, men sygdommen kan kompliceres af bakterielle infektioner, hvorved der kan udvikles lungebetændelse.

HVAD KAN JEG GØRE
Hvis en hest er angrebet af virus er en egentlig bekæmpelse ikke mulig. Hesten bør opstaldes under fornuftige forhold d.v.s. i en stald som ikke er fugtig og hvor der ikke er et støvet miljø. Temperaturen i stalden er ikke afgørende; men der må ikke være træk. Hesten bør have ro og fritages for arbejde i 3-4 uger. Alle heste – d.v.s. også raske heste forbliver i stalden indtil udbruddet er overstået, typisk 3-4 uger. Det kan naturligvis være generende, at en stald “lukkes” midlertidigt p.g.a. influenza. Hesteejerne bør imidlertid vise hensyn, hvis deres hest tilfældigvis er opstaldet, hvor der udbryder smitsom hoste. Meningen med at lukke en stald er at undgå virusspredning.

Sygdommen kan forebygges ved vaccination. Hesten basisvaccineres to gange med ca.1 måneds mellemrum. Herefter hver 6 måned, hvis hesten hele tiden skal være beskyttet mod sygdommen (se vaccination).

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten