Diarré, Dyrlægevagten
Heste sygdomme

Diarré

Ved diarré forstår man, at hesten har hyppig eller vedvarende tynd afføring. Tilstanden ses ved forskellige sygdomme, men diarré ses oftest, når der opstår sygdom i mave og tarmkanalen.

Diarré hos heste kan opstå i forbindelse med et pludseligt foderskift (græs, græsensilage), hvor hesten indtager en for stor mængde af det nye foderemne.

Endvidere kan diarré skyldes, at hestens bakterieflora i tarmen pludselig forandres. Herved kan sygelige mikroorganismer få mulighed for at ødelægge optagelse af foderet i tarmkanalen, og diarré kan opstå. 

Udover en forandret tarmflora kan diarré opstå i forbindelse med infektion med bakterier og virus.

Årsagen til diarré kan også være organsygdomme, allergiske tilstande, og andet, hvorfor sygdommen kan have en mere kompleks karakter. Det kan derfor være afgørende at få undersøgt, hvad årsagen til diarréen kan være. 

Diarréen kan være vandig eller slimet, blodtilblandet eller sortfarvet. Hesten kan i nogle situationer virke nedstemt, og ophørt ædelyst er ikke ualmindeligt. Ofte har hesten forøget drikkelyst, og vil i mange tilfælde “lege” med vandet uden at drikke og synke.

Endvidere er det ikke ualmindeligt, at hesten har forøget afføringstrang, hvilket vil sige, at den ofte forsøger at presse den tynde afføring ud af endetarmen.

I nogle situationer kan diarréen være så voldsom, at hesten dør i løbet af kort tid, trods intensiv behandling. Mest kendt er colitis X ( taroksyge ), hvor man ikke har klarlagt årsagen til sygdommen. 

Hvad kan jeg gøre?
Hvis hesten ikke ophører med at have diarré i løbet af kort tid, skal man søge hjælp hos dyrlægen.

Man kan begynde med at måle hestens temperatur i endetarmen.

Hvis temperaturen er over 39,0 C, så har hesten feber, hvilket kan være tegn på  infektion. Det er naturligvis vigtigt, at ejeren ved, hvilket foder hesten har indtaget. Hvis årsagen kan være en foderforgiftning enten på grund af for meget foder på en gang eller fordærvet, giftigt foder, så er det en vigtig oplysning at give dyrlægen, som på grund af disse udsagn kan tilrettelægge behandlingen af  diarréen.

Hvis hesten vil æde, må man tilbyde den hø af god kvalitet og fri adgang til kuldslået drikkevand. I mange tilfælde vil hesten have et øget behov for mineralstoffer, hvilket undertiden kan ses ved, at hesten unaturligt begynder at slikke på murværk og andet bygningsmateriale. For at afhjælpe mineralmanglen må man tilbyde hesten en slikkesten.

Når diarréen aftager og ophører, må hesten, – over en uges tid – gradvist vænnes til det sædvanlige foder.  

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten