Griffelbensbrud, Dyrlægevagten
Heste sygdomme

Griffelbensbrud

Griffelbensbrud, DyrlægevagtenBag på pibeknoglerne sidder to mindre smalle og aflange knogler, som kaldes griffelbenene. Man ved ikke rigtigt, hvilken betydning de har for hesten.

Hvordan opstår griffelbensbrud?
De fleste brud opstår i forbindelse med slagskader, enten fra hesten selv eller fra andre heste. Det er almindeligt at se brud på det indvendige griffelben på forbenene, hvor imod det synes mest almindeligt at se griffelbensbrud på det udvendige griffelben på bagbenene. Dette forhold skyldes sandsynligvis, at hestene under slagsmål, hvor de angriber i en fremadgående retning, har større tilbøjelighed til at blive “ramt” på den indvendige del af forbenet, fordi de under slagsmålet strækker forbenene frem. Hvis slagsmålet foregår med bagbenene mellem to heste, vil hestene slå efter hinanden med det resultat, at de “rammer” hinanden på den udvendige griffelbensknogle.

Griffelbensbrud kan også opstå i forbindelse med en overbelastning af den del af seneapparatet, som sidder bag på piben.

Hvordan opdages griffelbensbrud?
I reglen vil hesten blive pludselig halt på det ben, som er beskadiget. I løbet af nogen tid vil der komme en varm hævelse, og benet bliver dejagtig fortykket. Slagskaden kan være så voldsom, at der umiddelbart opstår et åbent griffelbensbrud. Er dette ikke tilfældet, kan man senere i forløbet opdage et mindre væskende sår ud for det sted, hvor griffelbenet er brækket.

I de fleste tilfælde er det nødvendigt at røntgenfotografere benet for at finde ud af om griffelbenet er brækket.

Hvad kan jeg gøre?
Griffelbensbrud, DyrlægevagtenHar man mistanke om eller har set, at hesten er blevet sparket, og der pludselig er opstået halthed, – må man kontakte dyrlæge.

I mange tilfælde vil man begynde en medicinsk behandling, fordi det umiddelbart kan være vanskeligt at afgøre om griffelbenet er brækket. Er der et åbent sår, skal det desinficeres og man anlægger en steril forbinding. Hvis der opstår et sår senere, kan det være et tegn på griffelbensbrud, hvorfor det er nødvendigt at røntgenfotografere benet.

Hvis man har konstateret et brud på griffelbenet, er der flere muligheder for behandling. 

Man deler griffelbensbrud op i tre dele:

  • den nederste       
  • den midterste       
  • den øverste trediedel 

Er der brud på den nederste trediedel, er der mulighed for at benbruddet selv kan vokse sammen, men i de fleste tilfælde vil man anbefale at få det afbrækkede nederste stykkke knogle, opereret væk.

Ligeledes vil man anbefale at få fjernet det afbrækkede stykke knogle, hvis bruddet er sket på den midterste trediedel.

Hvis griffelbensbruddet er på den øverste trediedel, kan det blive nødvendigt at fiksere den øverste del af knoglen med en eller to skruer, og samtidig fjerne den afbrækkede del af knoglen.

Hvis griffelbensbruddet er på den nederste trediedel, er der gode muligheder for, at hesten bliver normal efter behandling. Der kan være variation i helbredelsesprocenten, når skaden er sket på den midterste og øverste trediedel.

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvor lang tid der medgår, før hesten kan tages i normal arbejde igen. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten