Doping, Dyrlægevagten
Heste sygdomme

Doping

Ved doping forstår man indgift af stoffer, som kan virke fremmende eller nedsætte en præstation. Det er som regel væddeløbsheste, man doper.
Doping kan foregå ved anvendelse af euforiserende stoffer. Andre lægemidler som f.eks. hormonpræparater og specielle næringsmidler kan også indgå i doping.
Stofferne kan indgives gennem blodbanen, munden, luftvejene, huden, endetarm og led.
Når hesten dopes, ophæves eller skjules der tegn, som hesten ellers ville vise under normale forhold. I de fleste tilfælde skjuler man hestens naturlige sygdomstegn, hvorved hestens præstation bliver bedre eller dårligere end forventet.
Doping er forbudt.

Hvad kan jeg gøre?
Når man behandler hesten med medicin, skal man registrere:
1. Dato og klokke slet
2. Navn på medicin – herunder dosis og hvor lang tid det tager før stoffet igen er ude af hesten
3. Behandlingens varighed
4. Administrations måde, mund, blod o.s.v..
5. Personen som har udført behandlingen – navn og uddannelse 

Man skal også være opmærksom på boksmiljøet. Heste kan dopes ved at æde halm/hø, hvor en dopet hest via urin og gødning har “forurenet” foderemnerne.  På samme måde kan den dopede hest forblive dopet over længere tid end forventet, fordi den via sit eget forurenede foder optager stoffer igen selvom det er i mindre koncentration.
Man skal derfor rengøre boksen for halm og hø hver dag, samt afvaske gulv og vægge.

Undgå utilsigtet doping.
6. Sæt et skilt på boksdøren, hvis hesten medicineres
7. Foderspand og andre redskaber anvendes kun til den hest, som er medicineret
8. Lad ikke ukendte personer fodre hesten
9. Få evt. en skriftlig redegørelse fra dyrlægen, hvoraf det fremgår, hvornår man kan forvente, at hesten er klar til start.

Positiv dopingtest?

Det er altid træneren, kusken eller rytteren, som har det overordnede ansvar, hvis hesten konstateres positiv på en blod/urin prøve. I de tilfælde, hvor andre har fodret eller behandlet hesten, vil ansvaret påhvile  ovennævnte.
Straffen bliver udmålt uafhængigt af om den ansvarlige var bevidst eller ubevidst om dopingen.
Andre personer som ejeren, dyrlægen, træneren o.a. kan i nogle situationer også gøres ansvarlig.
Husk! En positiv dopingtest kan skade og være ødelæggende for sporten. Endvidere bliver navn, ry og karriere også miskrediteret. 
Trav og galopsporten har egne regler, som skal overholdes.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten