Knoglebrud, Dyrlægevagten
Heste sygdomme

Knoglebrud

Knoglebrud, DyrlægevagtenKnoglebrud er en tilstand, hvor knoglens kontinuitet er brudt. Det kan foregå ved, at knoglen deles i to eller flere dele.

Knoglebrud kan inddeles i flere grupper.

Hvis knoglens kontinuitet brydes, men knoglestykkerne fortsat har forbindelse med hinanden, beskriver man dette som et ufuldstændigt brud. Et sådant brud kan være en spalte eller en revne i knoglen.

Hvis brudenderne er fjernet fra hinanden, taler man om et fuldstændigt brud.
Er brudet åbent, fordi huden er beskadiget eller inficeret med fremmed materiale, så er knoglebruddet kompliceret, hvorimod et simpelt brud er et knoglebrud, hvor huden er intakt.

Brudretningen kan være længde eller tværbrud. Herudover kan bruddet være spiralformet, Y-formet, T- formet o.s.v.

Er knoglen splintret, kaldes bruddet et splintret brud.

Revner i knogler kan forekomme og kan efter et stykke tid (dage – uger) udvikle sig til et regulært knoglebrud.

Knoglebrud kan være direkte, hvilket betyder, de opstår på det sted, hvor beskadigelsen sker. De kan også være indirekte, som man f.eks. kan se det, når dyret bliver beskadiget på næsen, og herved pådrager sig et brud på kraniet.

Heste pådrager sig oftest knoglebrud i forbindelse med fald og udskridning. Herudover kan knoglebrud opstå i forbindelse med fastliggen og fasthængen. Når der er et fuldstændigt brud, f.eks. på et forben, så vil dyret få funktionsforstyrrelse, hvilket viser sig ved halthed, hvor man i grelle tilfælde kan se, at benet “dingler” fra den ene side til den anden. I disse tilfælde vil hesten gå på tre ben, hvilket beskrives, som hesten er springhalt.

Ved brud på kæbeknogler vil hesten vægre ved at æde, og hesten viser tegn på tyggebesvær. Er der sket brud på rygsøjlen, vil hesten i reglen virke lam og ude af stand til at rejse sig. Ved brud på næsebenet ser man som regel næseblødning. Ribbensbrud kan udløse en blødning til lungerne, hvorfor man undertiden kan se tegn på blod i slim, som hesten hoster op.

Knoglebrud giver i reglen betydelig smerte, hvorfor smertebehandling er påkrævet før en evt. transport finder sted. (se bek. om transport af tilskadekomne dyr)

Hvad kan jeg gøre?
Hvis hesten er springhalt, kan det være et tegn på benbrud, hvorfor dyrlæge straks bør tilkaldes. Det kan umiddelbart være vanskeligt at afgøre om benbruddet kan helbredes. I mange tilfælde vil en røntgenundersøgelse være påkrævet, før man kan vurdere skadens omfang.
Bruddets art, placering og hestens alder kan have indflydelse på om knoglebruddet kan hele efter en evt. behandling (se førstehjælp – benbrud).  

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten