Brandfeber, Dyrlægevagten
Heste sygdomme

Brandfeber

Brandfeber, DyrlægevagtenBrandfeber er en sygdom, hvor hesten ikke har feber. Sygdommen er ikke smitsom, fordi den opstår efter, at hesten har haft en bakteriel infektion. Man mener sygdommen skyldes, at hesten overreagerer på den infektion, som den har haft tidligere.

Sygdommen optræder hyppigst  2 – 3 uger efter,  hesten har haft en infektion med streptokokker, som f.eks. kværke.

Når sygdommen begynder, vil man se ømhed i muskulaturen og en ømmende gang, som man kender det fra forfangenhed. Der kan ses hævelser (ødem) på hals, bryst, bug og undertiden på benene, som kan blive stolpeagtigt fortykkede. Hesten har vanskeligt ved at flytte sig og i fremskredne tilfælde, bliver den stående på samme sted.  Det er karakteristisk, at hesten vil være hævet i hovedet, især omkring mule, overlæbe og underlæbe. Hesten fremtræder med et udtryk, som ligner en flodhest, “flodhestehoved”. Senere i sygdomsforløbet kan man se blødninger fra slimhinderne i næse og øjnene. På det tidspunkt er hestens almene tilstand påvirket, d.v.s. der er ringe til ophørt ædelyst, tegn på smerte og på grund af hævelserne har hesten svært ved at bevæge sig og er ofte ude af stand til at rejse og lægge sig. På de steder, hvor huden er kraftigt udspilet, kan der komme udsivende væske, som i nogle tilfælde kan være blodtilblandet.   

Hvad kan jeg gøre?
Har man en hest, som står med “flodhestehoved” og har hævelser på bryst, bug og lemmer, skal man straks tilkalde dyrlæge. Hesten bør sættes på stald og foderet skal være let fordøjeligt og let at synke, f.eks. melasse, kærne, gulerødder o.a.. Det er endvidere afgørende, at hesten drikker normalt, hvorfor der skal være rigelig frisk drikkevand.

Har hesten hævelser på lemmerne, må man pålægge beriderbind for at lindre smerten fra den udspilede hud. I nogle situationer kan det være nødvendigt at anbringe hesten i støttesele.
Der kendes ikke nogen specifik behandling, som kan helbrede hesten. Hospitalisering vil ofte være en hjælp til hesten, fordi intensiv behandling med væske og blodtransfusion har vist sig at have en god effekt. Endvidere kan det være nødvendigt at anbringe hesten i støttesele.

Sygdomsbilledet kan variere, hvorfor rekonvalescenstiden også kan variere, men i reglen er rekonvalescenstiden lang efter brandfeber,  hvorfor det kan være vanskeligt at forudse, om hesten vil overleve.  50% af hestene, som angribes af sygdommen, vil overleve.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten