Hvinskhed, Dyrlægevagten
Heste sygdomme

Hvinskhed

Hvinskhed eller rumpegalskab er en betegnelse, hvor hoppen ved berøring, eller når en person nærmer sig, viser en unormal adfærd.

Tilstanden kan i enkelte tilfælde også ses hos vallakker.

Årsagen til hvinskhed kan skyldes sygelige tilstande i æggestokkene, men også andre faktorer kan have indflydelse på den unormale adfærd, herunder ejerskifte, hvor hesten skifter miljø.

Hvinskhed, DyrlægevagtenHopper, som har en længere, hyppigere og kraftigere brunst end normalt, (nymfomani) har større tilbøjelighed til at blive hvinske.
Hvinskhed viser sig ved, at hesten er sygelig kilden for berøring. Den bliver urolig, ophidset, hviner, pisker med halen, blinker (åbner kønslæberne) og slår ud med forbenene. Berøring af bagkroppen , især området omkring haleroden kan medføre, at den synker ned i bagparten, afsætter urin i “sjatter” og slår ud med bagbenene. Anfaldene kan også udløses, når man pålægger seletøj eller når tømmen under forspændt vogn berører halepartiet. Hesten kan blive så ophidset, at den bliver ved med at slå, så hestevogn og seletøj går i stykker. Man kalder det, at hesten løber løbsk. 
Hvinshed kan optræde periodisk, således kan tilstanden bedres efter nogle dage for senere igen at vænne tilbage. 
Hvis lidelsen ikke behandles, vil den være mere eller mindre til stede hele tiden.

HVAD KAN JEG GØRE?
Ejeren er i reglen ikke i tvivl om, når hoppen er hvinsk, fordi de kliniske tegn er så udtalte, når anfaldene kommer. Det gælder om ikke selv at komme til skade. Hoppen er utilregnelig, reagerer ikke som sædvanligt under den daglige røgt og pleje, hvorfor man naturligvis ikke skal være dumdristig i omgangen med hoppen.
Man kan kontakte dyrlæge, som i nogle tilfælde vil kunne finde ud af, hvorfor hoppen er hvinsk. Hvis lidelsen skyldes sygdom i æggestokkene, kan medicinsk eller operativ behandling i nogle tilfælde løse problemet.

Der er ikke gode resultater med behandling mod hvinskhed hos vallakker. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten