Ringfod, Dyrlægevagten
Heste sygdomme

Ringfod

Ringfod er en lidelse i et eller flere led på hestens tåknogler. Årsagen er ukendt, men man kan konstatere, der kommer en bennydannelse omkring leddet/leddene.

Der kan være tale om en lav og en høj ringfod. Ved lav ringfod forstås en ledlidelse omkring hovleddet. Ved høj ringfod forstås en bennydannelse omkring kronleddet. Endelig kan man også se en ringfod omkring kodeleddet.

Ringfod optræder for det meste på forbenene, og i reglen vil lidelsen udløse halthed i varierende grad. I de fleste tilfælde vil der være forøget ledstivhed.

Hvad kan jeg gøre?
Når man har mistanke om, at en hest halter, bør man tilkalde dyrlæge.
For at finde ud af, hvor hesten halter,vil dyrlægen i de fleste tilfælde foretage en bøjeprøve. Bøjeprøven består i at sammenbøje leddet i 1 – 2 minutter, og derefter lade hesten trave fra stedet.
Hvis hesten udviser kraftigere halthed, kan det være et tegn på, at der er et eller andet i vejen med et led i tåknoglerne. For at finde ud af om hesten har ringfod, vil det være nødvendigt at lokalbedøve det pågældende led. Hvis hesten ved denne lokalbedøvelse bliver haltfri, kan det være et tegn på, at hesten har sygdom i det led, som er blevet bedøvet.
For endelig at få bekræftet om hesten har ringfod, kan man få foretaget en røntgenundersøgelse.

Lidelsen kan være vanskelig at behandle, men man kan forsøge at give lindrende medicin enten direkte i leddet, hvor der er konstateret ringfod, eller man kan give anden form for  lindrende medicin.

Endelig kan man i nogle situationer få hesten haltfri ved at gøre leddet stift ved operation. Forbliver hesten halt trods behandling, og evt. operation bør hesten aflives. (se dyreværnslov)

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten