Slingerhed hos plage, Dyrlægevagten
Heste sygdomme

Slingerhed hos plage

Slingerhed hos plage, DyrlægevagtenSlingerhed hos plage er en sjælden lidelse. Den kaldes også for “woblere”, og optræder hos plage, specielt hos kraftige plage, som vokser hurtigt. Alle hesteracer kan angribes, men det synes som om, lidelsen optræder hyppigst hos de lettere racer.
Årsagen til lidelsen kan være en beskadigelse af rygmarvskanalen i halsen, efter et fald eller styrt, hvorved halsens hvirvler er læderet eller har forskubbet sig. Senere opstår der et forøget tryk mod rygmarven, hvilket bevirker, at plagen får en slingrende gang.
Det kan heller ikke udelukkes, at arvelige og ernæringsmæssige faktorer kan have betydning for, at lidelsen opstår. I mange tilfælde kender man ikke og finder ikke årsagen til lidelsen. 

Slingerhed optræder i reglen hos plage under 2 1/2 år, og  88% af de angrebne plage er hingste. Sygdommen kan optræde pludselig eller gradvis, med  et varieret symptombillede. Ejeren opdager i reglen begyndende bevægelsesforstyrrelser, når hesten vender eller går baglæns. Undertiden går hesten pludselig over i en anden gangart, som viser sig som en slingrende, vuggende, usikker gang. Slingerheden angår for det meste alene bagparten, men kan i nogle tilfælde også ses på forbenene.

Når plagen står i boksen er der ikke noget at se, ligesom plagen ikke har problemer med at rejse og lægge sig. Æde og drikkelyst synes ligesom urin og gødningsafgang at være helt normal. Ligeledes har hesten normal temperatur, puls og vejrtrækning.
Hvis sygdommen udvikler sig snigende, vil slingerheden tiltage, hestens gang virker mere og mere usikker, og i mange tilfælde vil hesten kode over, og undertiden styrte om. Imidlertid rejser den sig ubesværet igen. I dette forløb, som er fremadskridende og som kan vare fra få uger til flere måneder, ses meget sjældent helbredelse, og det er ofte nødvendigt at aflive hesten. Det er ikke muligt at helbrede lidelsen med medicin.

HVAD KAN JEG GØRE?
Man må observere hesten og i samråd med dyrlæge, vurdere hestens tilstand og vurdere om helbredelse kan udelukkes. Man kan evt. forsøge en røntgenundersøgelse, for at be-eller afkræfte et brud på halsens hvirvler. Er helbredelse ikke mulig bør plagen aflives.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten