Rabies (hundegalskab), Dyrlægevagten
Hunde sygdomme

Rabies (hundegalskab)

Rabies eller hundegalskab skyldes et virus. Sygdommen har ikke været konstateret i Danmark siden 1982, hvor den optrådte i Sønderjylland. Siden 1985 har man konstateret og diagnosticeret rabies i flagermus.

Bemærk!
Hvis personer bliver bidt af flagermus, skal man straks kontakte læge eller skadestue. I øvrigt er flagermus i Danmark totalfredet.

Symptomer
Hundegalskab har en inkubationstid fra 10 dage til ca. 6 måneder. Sygdommen overføres ved bid fra katte, hunde og ræve, hvorved det virus-holdige spyt kommer over i organismen. Herfra breder virus sig til hjernenerverne, og der opstår en hjerne-hindebetændelse.

Sygdommen kan fremtræde på to måder, enten som dummy-rabies eller furious-rabies. I dummy-stadier vil man se lammelse af hovedet (hængende underkæbe) og spytflåd. I furious-stadiet vil man se dyret optræde uroligt, nervøst, aggresivt og det fremherskende symptom, at dyret vil gå til angreb og bide.

Hvad kan jeg gøre?
Kontakt straks dyrlæge. Bemærk, der er lovgivning på området, hvorfor det pålægges den praktiserende dyrlæge at underrette Fødevaredirektoratet.

Ved indførsel/rejse med hund og kat til Danmark skal dyret være vaccineret min. 30 dage før indrejse, og vaccinationen må ikke være over 12 måneder gammel.

Hvis man sørger for revaccination indenfor 12 måneder efter sidste vaccination ophæves reglen om de 30 dage. (se rejse til udlandet)

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten