Hjertelidelse, Dyrlægevagten
Hunde sygdomme

Hjertelidelse

Et hjerte er et organ, som næsten udelukkende består af muskelvæv. Det er opbygget af to forkamre og to hjertekamre adskilt af hjerteklapper. Venstre hjertehalvdel sørger for, at blodet pumpes ud i organismen, medens højre hjertehalvdel pumper blodet igennem lungerne.

Opstår der sygdom i hjertet, kan det bevirke, at den nødvendige mængde ilt og næringsstof ikke transporteres ud i hundens krop, hvorfor der kan opstå forskellige tegn på sygdom.

Det mest almindelige er, at hunden virker mere træt end normalt, får hoste og har åndedrætsbesvær. Senere kan der optræde væske i bryst- og bughule.

Hvis hunden har et dårligt hjerte, vil hjertet i mange tilfælde kompensere for den manglende pumpeaktivitet ved at udvide sig. Endvidere vil hjertet kompensere ved at arbejde hurtigere, det vil sige, at pulsen får en forøget frekvens. (Pulsen er normalt 120 – 140 i min).

Hjertet kan også slå for hurtigt eller for langsomt. (“Ekstraslag”, “flimre”).

Hvad kan jeg gøre?
Hvis hunden viser tegn på dårligt hjerte, er der god grund til at opsøge dyrlæge for at få hunden nærmere undersøgt. Det kan være nødvendigt at få foretaget en røntgenundersøgelse, en scanning og/eller få foretaget elektrokardiografi (EKG). Disse undersøgelser vil sammen med en blod- og urinundersøgelse kunne give værdifulde oplysninger om hjertets funktion.

Da de fleste hjertesygdomme er kroniske og fremadskridende, må man forvente, at hunden ofte skal medicineres resten af dens levetid.

Endvidere er det nødvendigt, at hunde med et dårligt hjerte får tildelt et korrekt foder. Hos dyrlægen fås flere forskellige typer diætfoder, som kan medvirke til, at hunden får en bedre livskvalitet.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten