Nyrelidelser, Dyrlægevagten
Hunde sygdomme

Nyrelidelser

Nyrelidelser er almindelige hos hunde, og kan optræde som:

  • Kronisk nyrelidelse
  • Akut nyrelidelse

Hos ældre dyr forekommer især kroniske nyrelidelser, som har udviklet sig over længere tid. Hvis unge hunde får nyresygdomme, er de ofte akutte. Alle typer nyrelidelser kræver en betydelig indsats både fra ejer og dyrlæge.

De fleste nyresygdomme, som man kender hos hunde, har udviklet sig over lang tid, og det er desværre sådan, at man ikke opdager symptomer på en nyresygdom, før ca. 80% – af nyrefunktionen er ophørt med at fungere. Hos dyr med en kronisk nyresygdom vil ejeren bemærke en tiltagende drikkelyst, hvilket medfører en øget mængde urin, som igen betyder at hunden gerne vil luftes hyppigere end normalt. Efterhånden som tilstanden langsomt forværres, vil det knibe for hunden at ligge tør om natten, og hvis man ikke får den luftet, kan der ske “uheld” inden døre.

Der er ingen medicinsk behandling af denne type nyrelidelser, men ofte kan de praktiske problemer med drikkeriet/tisseriet formindskes ved at tilbyde patienten en diæt, der “sparer” på nyrefunktionen. Sådanne diæter til hunde kan købes i onlinebutikken på dyrlægevagten.

Ved at tilbyde et diætfoder bliver nyrefunktionen mindre belastet og som følge heraf, vil hundens liv blive forlænget. Selvom hunden tilbydes et diætfoder, vil sygdommen på længere sigt dog altid udvikle sig.

Sådan fungerer nyrerne 
Nyrerne fungerer som filter for blodet og består af talrige enheder, ligesom kaffefiltre, hvortil der også er koblet et system til at koncentrere urinen, så organismens vandtab bliver så lille som muligt. I filtersystemerne udskilles og optages der 100 gange så meget væske, som der senere kommer ud som urin.  Hos kroniske nyrepatienter kan man forestille sig, at en del af disse filtre er stoppet til, hvilket bevirker, at nyrefunktionen bliver nedsat. Som nævnt skal 80% være ude af funktion, før der opstår tegn på sygdom.

Nyrerne har således en reservekapacitet.

Tegn på nyresygdom
De første tegn på en nyresygdom vil i reglen være forøget drikkelyst.

Hunden vil filtrere mere væske for at udskille affaldsstofferne.
Urinen vil være mindre koncentreret, og urinmængden vil være større end normalt. Senere i sygdoms forløbet kan blodet ikke renses tilfredsstillende, og der vil kome en ophobning af affaldsstoffer i blodet, hvilket vil påvirke hunden. Der vil komme en forøget mængde af forskellige affaldsstoffer – herunder urinstof i blodet. Dette urinstof kan måles i blodet og kan sammen med andre undersøgelser fortælle, hvor stor en reserve der er tilbage af nyrernes funktion. Patienten kan vise tegn på forgiftning, hvor nedsat appetit, opkastninger og almindelig træthed er fremherskende symptomer.

Akut nyrelidelse
Akutte nyrelidelser ses ikke så ofte som de kroniske.
Årsagen til denne type nyrelidelser kan være forgiftning eller infektion.

Lidelsen kan ses hos unge og ældre hunde og i reglen bliver patienten pludselig blive sløj, træt, mister eller får ophørt appetit. Ofte vil urinproduktionen være nedsat eller helt ophørt.

Stoffer, som kan være “giftige” for nyrerne, er f.eks. ethylenglycol (kølervæske) og nogle tungmetaller.

Infektion i nyrerne p.g.a. bakterier kan også fremkalde et akut nyresvigt, hvor urinproduktionen nedsættes eller ophører på grund af beskadigelse af nyrevævet.

HVAD KAN JEG GØRE?
Hvis hunden begynder at drikke mere end normalt, skal man søge dyrlæge.
Det vil være en god idé at bringe en urinprøve med til dyrlægen ved den første konsultation.
Ud over en almindelig klinisk undersøgelse vil det være nødvendigt at udføre laboratorieundersøgelser på blod og urin.
Røntgen og scanning undersøgelse vil også kunne indgå som et hjælpemiddel, for at finde ud af hvad hunden fejler.

Behandling:
Ved den kroniske nyrelidelse er der ingen medicinsk behandling. Til gengæld er den kroniske nyrelidelse ikke livstruende, som den akutte nyrelidelse kan være.
Ved den kroniske nyrelidelse vil hunden drikke mere og tisse mere end normalt.Hunden vil ofte kunne fungere normalt, hvis den får tildelt et diæt foder.
Generelt vil hunde med en kronisk nyresygdom altid få det dårligere med tiden.

Ved den akutte nyrelidelse må man straks søge dyrlæge. Den akutte nyrelidelse kræver som regel intensiv væskebehandling i en blodåre, hvorfor indlæggelse på et dyrehospital i reglen er påkrævet.

HUSK! Hunde med dårlige nyrer:

  • Skal altid have lov til at drikke det, som de har lyst til.
  • Foderet skal have lavt indhold af fosfor og natrium (salt).
  • Foder med lavt proteinindhold, men af høj kvalitet.
  • Man må aldrig forsøge at nedsætte et dyrs vandladningstrang ved at nægte det adgang til vand.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten