Hunde sygdomme

Mave-tarminfektion forårsaget af coronavirus og parvovirus

Mave-tarminfektion forårsaget af coronavirus og parvovirus Hunde sygdomme

Parvovirusdiarré forekommer primært hos hunde under 6 måneder. Smittekilden er afføring fra smitteramte hunde. Symptomerne er først og fremmest brækninger og diarré, som kan være blodtilblandet. Der ses tillige feber, nedstemthed, dehydrering (udtørring/væskemangel) og appetitløshed. Der er således tale om en lidelse, der kan være livstruende.

Behandlingen består først og fremmest i behandling med væske (væsketransfusion) og forebyggende antibioticabehandling. Ved intensiv behandling tidligt i sygdomsforløbet, kan de fleste patienter reddes og komme til at fungere normalt igen.

Coronavirus kan forekomme hos hunde i alle aldre. Som ved Parvovirusdiarré er smittekilden afføring fra syge hunde. Lidelsen viser sig ved kortvarige brækninger samt diarré. Tillige ses  nedstemthed og appetitløshed. Afføringen er karakteristisk orangefarvet, ildelugtende og kan være slimtilblandet. Diarréen vil oftest ophøre spontant efter 7 – 10 dage, men kan fortsætte i uger.

Behandlingen består af stoppende midler og eventuelt væsketilførsel og forebyggende antibioticabehandling.

Betydning:
Da parvovirusdiarré, som nævnt, er en alvorlig og i visse tilfælde livstruende lidelse, bliver de fleste hunde regelmæssigt vaccineret mod sygdommen.

Dette har reduceret antallet af sygdomstilfælde betydeligt. Se vaccination.

Infektion med coronavirus er, som det fremgår, ikke nogen særlig alvorlig lidelse.

Sandsynligvis går en række tilfælde af coronavirusinfektion ret upåagtet hen. Hunden har tynd afføring uden at være særlig påvirket. Man ser tiden an, og i løbet af nogle dage er infektionen overstået.

Imidlertid har nyere undersøgelser vist, at hunde, som er smittet med corona- og parvovirus samtidigt, forekommer ret hyppigt. I disse tilfælde er der tale om alvorlige sygdomsforløb. Det har vist sig, at de to virus, så at sige, kan supplere hinanden, så symptombilledet forværres betydeligt.

Denne kombinerede infektion kan give meget alvorlige symptomer. Der kan ses brækninger og diarré med blodtilblanding, feber, væskemangel, appetitløshed, og hunden er syg og svækket. Behandlingen består også her i intensiv væsketilførsel, antibioticabehandling, behandling med brækningsdæmpende og stoppende medicin samt ikke mindst omsorgsfuld og kærlig pleje.

Der er med andre ord tale om, at de to virus kan give anledning til meget dramatiske symptomer og et livstruende sygdomsforløb, når de forekommer på samme tidspunkt.

Ved at lade sin hund vaccinere mod såvel parvovirus som coronavirus, vil man kunne forebygge disse alvorlige tilfælde af mave- og tarminfektion.

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten