Smerter, Dyrlægevagten
Katte Sygdomme

Smerter

For mange katteejere kan det være vanskeligt at vurdere, hvornår en kat har smerter. Smerter kan vurderes efter en smerteskala fra 0 – 10.
0 – ikke tegn på smerte. Her vil katten løbe normalt, lege, spise, springe og hoppe. Den sover normalt, pulsen er normal, katten ordner sin pels på normal måde. Appetitten er normal, ligesom afføring, urinering og soignering synes normal.

Smertestadie 1 – sandsynligvis ingen smerter. Kattens opførsel er som ovenfor beskrevet, men ejeren kan være en lille smule usikker på, om der er begyndende smerte.

Smertestadie 2 – mindre ubehag. Der er måske en lille smule halthed, katten viser mindre tegn på ubehag, når den bliver berørt på kroppen.

Smertestadie 3 – lettere smerter. Katten viser tegn på halthed, kan vise smerte fra maveregionen. Katten virker en lille smule nedstemt, ryster og sitrer og er ikke interesseret i at spise.

Smertestadie 4 – moderate smerter. Hvis man berører katten på det sted, hvor det gør ondt, vil den vise tydelige smerter. Ofte vil katten selv slikke på det sted, hvor smerten kommer fra. Er der tegn på halthed, så vil katten sitre og/eller ryste mere end normalt.

I smertestadie 4 vil katten ofte gå med en hængende hale, ligesom det ikke er ualmindeligt, at katten går og småmijaver.

Smertestadie 5 – moderate smerter. Katten vil ikke gerne bevæge sig. Den virker mere nedstemt. Ophørt ædelyst, og hvis man berører det smertefulde område vil den typisk forsøge at afværge berøring evt. ved at vise tænder og i værste fald bide eller slå ud efter ejeren. 

Enkelte katte kan afgive skrigende lyde, hvis man berører og/eller flytter den. Er der tydelige tegn på smerte fra bugen vil katten vise bugværn (slapper ikke bugmuskulaturen af, når man klemmer på bugen).

Katte i smertestadie 5 bør behandles af dyrlæge.

Smertestadie 6 – stærkere moderate smerter. Katten vil typisk hyle og skrige uden påviselig årsag. Hvis den forsøger at bevæge sig vil der være skrigende eller klagende lyde fra den. Dette smertestadie kræver behandling af dyrlæge.

Smertestadie 7 – moderate til stærke smerter. Katten virker ikke interesseret i omgivelserne, vil ikke flytte sig ved egen hjælp, skriger når den flyttes, og har en uophørlig skrigende og/eller klagende lyd. Smertestadie 7 kræver dyrlægebehandling, hvor katte evt. indlægges på dyrehospital.

Smertestadie 8 – kraftige smerter. Katten har en tydelig klagen, den bemærker ikke ejerens tilstedeværelse, og hvis ejeren forsøger at berolige katten, er det uden betydning. Katten kan vandre hvileløst omkring, den vil måske komme med klagelyde, når nogen nærmer sig.

Smertestadie 8 kræver dyrlægebehandling og/eller indlæggelse på dyrehospital.

Smertestadie 9 – svære og uudholdelige smerter. Katten vil sitre konstant, især – hvis man berører det sted, hvor smerten kommer fra. Katten er vanskelig at kontrollere og uanset, hvad ejeren måtte foretage sig, vil katten vise smertereaktion, enten ved ikke at bevæge sig, ved at sitre, ved at give vedvarende klagelyde.

Smertestadie 9 kræver øjeblikkelig dyrlægebehanding.

Smertestadie 10 – uudholdelige smerter. Katten har en gennemtrængende og en vedvarende klagelyd. Den udviser kraftig smertereaktion ved berøring og uanset, hvor man berører katten vil den udvise en kraftig, skrigende og/eller klagende lyd. Hele kroppen ryster.

I smertestadie 10 bør katten straks bedøves og behandles intensivt på dyrehospital.

Hvad kan du gøre?

Iagttage Dyreværnsloven (se Dyreværnslov).

Vurdere, hvor smerterne kommer fra:
Smerter f.eks. efter slag.
Smerter f.eks. efter forvridning.
Smerter f.eks. efter trafikskade
Smerter i forbindelse med infektion.

Man kan evt. aftale med dyrlæge, hvilken medicin man bør have i sit husapotek til sin kat.

Hvis man vurderer, at katten er i smertestadie 3 – 4 og opefter bør man kontakte dyrlæge for at få den nødvendige smertestillende medicin. Man må i langt de fleste tilfælde være indstillet på at søge dyrlæge og være indstillet på evt. indlæggelse på dyrehospital for at katten kan modtage en konstant smertebehandling, således at katten ikke udsættes for unødig lidelse.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten