Fugleinfluenza, Dyrlægevagten
Katte Sygdomme

Fugleinfluenza

Fugleinfluenza virus betegnes som et H5N1 virus.

Katte kan smittes med fugleinfluenza, hvorimod man ikke har set hunde, som er smittet med fugleinfluenza virus. Derfor antager man, at hunde ikke kan få sygdommen.

Det er et lille antal dokumenterede tilfælde, hvor sygdommen er overført til pattedyr, hvilket kan underbygge, at smitte fra fugle til pattedyr må forekomme sjældent. Risikoen eller sandsynligheden for at katte smitter til menneske, vil derfor være meget lav.

Katte kan inficeres, hvilket er vist i eksperimentelle undersøgelser i Holland. Katte, som fik sygdommen, fik feber, fremfald af tredje øjelåg, anstrengt vejrtrækning, samt øjenbetændelse.

Man formoder, at katte i naturen kan smittes efter nær kontakt med inficerede vilde fugle, hvor katte i sjældne tilfælde æder svækkede syge fugle, som indeholder fugleinfluenza virus. Det er ikke sandsynligt, katte æder døde fugle, fordi katte naturligt fanger levende dyr og dræber byttet.

Hvis man selv bliver nervøs for at have rørt ved en fugl eller kat, som kunne have influenzavirus i sig, så vil almindelig hygiejne være at anbefale. Det betyder håndvask med sæbe evt. håndsprit.

Hvis man har mistanke om fugleinfluenza hos en kat, kan dyrlæger udtage prøver fra svælg og luftrør.

Hvis katten er død kan katten indsendes til laboratorium.
Dyrlæger, som udtager prøvemateriale eller modtager en død kat med mistanke om fugleinfluenza sender til:  Danmarks Fødevareforskning i Århus.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten