Knoglebrud, Dyrlægevagten
Katte Sygdomme

Knoglebrud

Knoglebrud er en tilstand, hvor knoglens kontinuitet er brudt. Det kan foregå ved, at knoglen deles i to eller flere dele.

Knoglebrud kan inddeles i flere grupper.
Hvis knoglens kontinuitet brydes, men knoglestykkerne fortsat har forbindelse med hinanden, beskriver man dette som et ufuldstændigt brud. Et sådant brud kan være en spalte eller en revne i knoglen.

Hvis brudenderne er fjernet fra hinanden, taler man om et fuldstændigt brud.
Er brudet åbent, fordi katten er beskadiget eller inficeret med fremmed materiale, så er knoglebruddet kompliceret, hvorimod et simpelt brud er et knoglebrud, hvor huden er intakt.

Brudretningen kan være længde eller tværbrud. Herudover kan bruddet være spiralformet, Y-formet, T- formet o.s.v.

Er knoglen splintret, kaldes bruddet et splintret brud.

Revner i knogler kan forekomme og kan efter et stykke tid udvikle sig til et regulært knoglebrud.

Knoglebrud kan være direkte, hvilket betyder, de opstår på det sted, hvor beskadigelsen sker. De kan også være indirekte, som man f.eks. kan se det, når katten bliver beskadiget på næsen, og herved pådrager sig et brud på kraniet.

Katte pådrager sig knoglebrud i forbindelse med trafikskader. Ved disse uheld forekommer der oftest knoglebrud i hovedet og på lemmerne. Brud, efter fald fra altaner, åbne vinduer i lejligheder er ikke ualmindeligt.

Når der er et fuldstændigt brud, f.eks. på et forben, så vil katten få funktionsforstyrrelse, hvilket viser sig ved halthed, hvor man i grelle tilfælde kan se, at benet “dingler” fra den ene side til den anden. I disse tilfælde vil katten gå på tre ben, hvilket beskrives, som katten er springhalt.

Ved brud på kæbeknogler vil katten ikke æde, og katten sidder som regel med lidt åben mund. Er der sket brud på rygsøjlen, vil katten i reglen virke lam og ude af stand til at rejse sig. Ved brud på næsebenet ser man som regel næseblødning. Ribbensbrud kan udløse en blødning til lungerne, hvorfor man undertiden kan se tegn på blod i slim, som katten hoster op.

Hvad kan jeg gøre?
Hvis katten er springhalt, kan det være et tegn på benbrud, hvorfor dyrlæge straks bør konsulteres. Det kan umiddelbart være vanskeligt at afgøre om benbruddet kan helbredes. I mange tilfælde vil en røntgenundersøgelse være påkrævet, før man kan vurdere skadens omfang.

Bruddets art, placering og kattens alder kan have indflydelse på om knoglebruddet kan hele efter en evt. behandling. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten