Betændelse, Dyrlægevagten
Katte Sygdomme

Betændelse

Bakterier, andre mikroorganismer og fremmedlegemer kan, når de trænger ind i den levende organisme, fremkalde sygdomme, herunder betændelse.

Betændelse kan også opstå ved termisk, kemisk og mekanisk påvirkning.
Siden oltiden har man defineret betændelsesbegrebet som en sygelig tilstand, som viser sig ved
 
• varme
• rødme
• hævelse
• smerte
• funktionsforstyrrelse

Den forøgede varme skyldes øget blodgennemstrømning og blodoverfyldning i det væv, som er sygt. Rødmen er ikke så almindelig hos katte, men kan dog ses på tyndhåret upigmenteret hud. Rødmen kan variere i farve fra let rødlig til blåligrød.

Hævelse, som følge af betændelse, skyldes et forøget blodindhold i det betændte væv. Årsagen hertil er, at blodkarrene er mere udspilede og mere blodfyldte.

Betændelsessmerten skyldes øget tryk på nerverne i det betændte væv. Hvis der er mange nervegrene, som forsyner det betændte område, vil det udløse en kraftigere smerte.

Funktionsforstyrrelsen kan skyldes betændelseshævelsen, som kan genere, fordi hævelsen hæmmer kattens bevægelsesfrihed mekanisk. Smerten kan samtidig påvirke funktionen, fordi denne ofte er kraftigere, p.g.a et øget tryk i hævelsen under bevægelse. Man ser dette f.eks. i forbindelse med “ondt i benet”, hvor katten, viser tegn på halthed.

Hvad kan jeg gøre?
Man kan forebygge betændelse ved at forhindre, der opstår læsioner og dermed mulighed for infektion. Er der en betændelse til stede, må man søge at fjerne betændelsens årsag, f.eks fremmedlegeme i øjet, fremmedlegeme i pote. Herefter må man tilstræbe, at det betændte får ro, øjet beskyttes mod lys, poten får ro, så smerten mindskes. Herudover kan man behandle med lægemidler, som kan medvirke til at dæmpe betændelsen.

Smertestillende lægemidler kan være med til at lindre og samtidig understøtte, at betændelsen “trækker til”. Hvis der går hul på betændelsen, beskrives dette som pus eller materie.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten