Leverlidelse, Dyrlægevagten
Katte Sygdomme

Leverlidelse

Leveren er den største kirtel i kroppen og den udøver mange vigtige funktioner.

På grund af leverens nøglefunktion i mange stofskifteprocesser er den udsat for at blive påvirket af en lang række sygdomme.

Leverlidelser er alle former for sygdomme, som berører leveren (f.eks. stofskiftesygdomme) og kan forekommer hos alle dyr i alle aldre.

Vores viden om leverlidelser er øget betydeligt indenfor den sidste årrække, og der er ligeledes sket store fremskridt indenfor behandlingen af disse sygdomme.

Symptomer på leverlidelse.

De mere almindelige tegn på leverlidelse hos voksne katte er følgende:

 1. Manglende appetit og vægttab.   
 2. Depression (mindre energi og interesse for almindelig dagligdags rutiner).   
 3. Gulsot (tandkødet, det hvide i øjnene og evt. huden bliver gullig).   
 4. Øget tørst.   
 5. Evt. mørkfarvet urin.

Andre symptomer, der kan forbindes med leverlidelse kan f.eks. være væskeophobning i bughulen, blegt, evt. blødende tandkød.Kattens mave kan være udspilet på grund af væskeophobning og forstørrelse af leveren i bughulen. Dette kan af og til fejlagtigt foranledige ejeren til at tro, at katten er overvægtig eller i hvert fald har taget på i vægt.

Disse symptomer kan komme meget hurtigt, eller udvikle sig lidt efter lidt. Der kan være andre sygdomme, der har lignende symptomer, så det er vigtigt at bringe dyret til dyrlæge.

Årsager til leverlidelse.
Der kan være mange grunde til leverlidelse. Ofte kan der ikke stilles en specifik diagnose. Nogle af årsagerne kan være følgende:

 1. Virus og/eller bakteriel infektion.   
 2. Giftige stoffer som dyret evt. har spist.   
 3. Ændret blodtilstrømning til leveren som resultat af en hjertesygdom eller en medfødt misdannelse.

Hos katte kan noget som simpelt som manglede appetit (f.eks. hvis de ikke spiser 2 – 4 dage) medføre et begyndende leversvigt, som kan være livsfarlig for katten. 

Leverlidelse kan opstå, når der sker en forøget fedtdannelse i leveren. Mægden af fedt fortsætter med at ophobes indtil leveren fuldstændigt hindres i sin funktion. Der er ikke megen viden om dette problem, men dyrlægen vil kunne vudere omfanget af sygdommen, og ordinære passende medicin.

Behandling.
I behandling af en leverlidelse er fire mål:

 1. At fjerne årsagen, såfremt det er muligt (f.eks. gift eller andre giftige stof-   
 2. fer).   
 3. Minimere den skadelige påvirkning af leveren.   
 4. Sørge for opheling og genopbygning.   
 5. Opreholde dyrets liv indtil en tilstrækkelig leverfunktion er genoprettet.

Behandlingen af leverlidelsen vil variere alt efter årsagen til sygdommen. Katte, som har en leverlidelse, kan måske nøjes med at være indlagt på dyrehospital i kortere eller længere tid, blive plejet, samt få tildelt et diætfoder, og komme sig igen. Hvis katten derimod har pådraget sig en infektion, vil behandlingen muligvis rette sig mod en behandling med antibiotica.

Ved en leverlidelse ødelægges de enkelte leverceller. Efterhånden som flere og flere celler ødelægges, nedsætter det hele organets funktion og kan resultere i leversvigt. Heldigvis for både dyr og mennesker har leveren en stor reservekapacitet, og til forskel fra nogle af de andre organer i kroppen, kan leveren gendanne nye leverceller.

Hvis man derfor fjerner årsagen til sygdommen og sætter ind med en effektiv diæt, er chancerne for helbredelse gode.

Ernæringsvejledning.
Ofte er foderet den eneste måde, hvorpå man kan begrænse leverlidelsen. Målet med ernærings rigtigt foder er at reducere symptomerne på sygdom, som kan forbindes med leversvigt og samtidig sørge for optimale betingelser for gendannelse af leveren.

Den ernæringsrigtige diæt tilpasses således, at dyret får optimale mængder af protein, kulhydrater, fedt, vitaminer og mineraler. Ved hjælp af optimal ernæring nedsættes leverens arbejdsbyrde. Store mængder af protein bør undgås, idet dette øger arbejdspresset på leveren. Der bør lægges speciel vægt på energiindholdet i diæten.

Energiindholdet bør være til stede i form af letfordøjelige kulhydrater og fedt af høj kvalitet.

I behandlingsforløbet er det yderst vigtigt, at katten ikke indtager andet end den foreskrevne medicin og diæt, som er anbefalet og ordineret af dyrlægen. I modsat fald vil effekten af diæten blive forringet, og din kat vil derfor komme til at lide med sygdommen længere end nødvendigt.

Det er vigtigt udelukkende at fodre med den forskrevne diæt. Man skal derfor være tålmodig, men bestemt over for katten i denne periode, idet effekten af diæten, og dermed kattens helbredelse, i høj grad afhænger af, at der kun fodres med diætfoder.

Pleje i hjemmet.
Når dyret atter er hjemme igen, vil det kræve speciel pleje. Det er særdeles vigtigt at sørge for, at katten har fri adgang til frisk drikkevand. Man bør følge instruktionerne såfremt dyret har fået ordineret medicin eller fået foreskrevet diæt. Det er vigtigt, at medicin gives i hele den periode, den er ordineret til. Såfremt der opstår spørgsmål undervejs, bør man kontakte sin dyrlæge. Hold øje med at dyret ikke får symptomer, der kan forbindes med leverlidelse. Såfremt symptomerne ikke er væk eller de opstår igen, bør man straks kontakte sin dyrlæge.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten