Blodforgiftning, Dyrlægevagten
Katte Sygdomme

Blodforgiftning

Blodforgiftning kan opstå, når bakterier trænger ind i blodbanen. Ofte kommer bakterierne fra et inficeret sår.

Hos katte kan blodforgiftning også ses efter led – og seneskedebetændelser.
Manglende lukning af navleporten og dårlig navlehygiejne hos den nyfødte killing, kan også give blodforgiftning, hvor man ser hævede led, som følge af ledbetændelse. Der kan også ske en spredning af bakterier til andre organer herunder lunger, lever, hjerte, nyrer o.s.v..

Blodforgiftning kan også opstå, når bakterier producerer giftstoffer (toxiner). Når bakterier og disse giftstoffer kommer over i blodbanen, bliver katten voldsom påvirket.  

Blodforgiftning kan forløbe hurtigt og langsomt. Fra nogle dage til flere uger. Fælles for forløbet er kulderystelser og strittende hårlag i begyndelsen af sygdomsperioden. Senere får katten vekslende temperatur. Således kan katten være feberfri en dag, for næste dag at have høj feber 41,0 – 42,0 C.

Hvad kan jeg gøre?
Hvis man har mistanke om, at en lidelse kan udvikle sig til en blodforgiftning, så gælder det om at få katten behandlet. Kender man indgangsporten, f.eks. et sår, så skal det naturligvis renses og behandles med desinficerende midler, – samtidig med -, at katten behandles med antibiotica. Det kan være nødvendigt med behandling over en længere periode for at undgå bakterierne i at komme igen.
I mange tilfælde overlever katten efter intensiv behandling; men ofte vil man se  vægttab og tegn på, at katten bliver afkræftet. Blodforgiftning er en lidelse, hvor det kan være vanskeligt at forudsige, om katten vil overleve.
Blodforgiftning hos katte ses sjældent. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten