Nervelammelse, Dyrlægevagten
Katte Sygdomme

Nervelammelse

Ved lammelse forstår man en tilstand, hvor der foreligger en nedsættelse eller ophævelse af en nerves funktion.

Dette kan ske ved sår, hvor nervegrene overskæres eller beskadiges. Endvidere kan slag og tryk fremkalde en kort eller længerevarende ophævelse af en nerves funktion. De fleste mennesker kender et “albuestød”.

Nervebetændelse kan opstå efter beskadigelse eller infektion i et område, hvor infektionen griber over på nerven, som derved påvirkes, således at nervens funktion forstyrres. Nervebetændelse er ikke almindelig hos katte.

Nervesmerter er en lidelse, som kan optræde anfaldsvis. Som regel er smerterne lokaliseret til et bestemt område og er karakteriseret ved, at en let berøring udløser en stærk smertereaktion, hvorimod et kraftigt tryk ikke udløser smerte i samme grad.

Nervelammelse kan også optræde i forbindelse med svulster, blodansamlinger, og arvæv, hvor der sker en overgriben på nerven. Endvidere kan nogle forgiftninger medføre nervelammelse.

Uanset årsagen, så vil en påvirkning af en eller flere nerver medføre en funktionsforstyrrelse. Generelt er det vanskeligt at udtale sig om lammelser, men lammelsens udvikling, forløb og udbredelse kan give et fingerpeg. En pludselig opstået lammelse skyldes som regel en beskadigelse af nerven, hvorimod en snigende lammelse som regel skyldes en betændelsestilstand eller tryk fra en svulst i eller omkring nerven.

Lammelsen kan også komme fra hjernen, hvor hjernecentre kan blive lammet. I disse tilfælde vil katten som regel vise en ensidig lammelse.
Hvis katten har pådraget sig en rygmarvslammelse, vil man som regel se en dobbeltsidig lammelse, som dog ikke behøver at være lige udtalt i begge sider.
Lammelser kan også ses, hvis nervepåvirkningen/beskadigelsen sker uden for rygmarvskanalen. I disse situationer ophæves nervepåvirkningen til nogle muskler med det resultat, at katten ikke kan bøje musklerne, og derfor ikke kan rejse sig. Man omtaler dette, som katten ligger og er “lammet”.

Hvad kan jeg gøre?
Det kan være vanskeligt at forudsige, om en lammelse vil ophæves.
Generelt ved man, at overskårne nerver kan genvinde sin funktion, selvom det foregår langsomt. Hvis lammelsen skyldes beskadigelse af nerven ved tryk, f.eks. dicusprolaps, så kan man forvente en relativ hurtig bedring (få dage), hvis trykket mod nerven kan fjernes, hvorimod alvorligere beskadigelser som regel medfører en uhelbredelig lammelse.
Hvis katten ikke er i stand til at rejse sig, skal man sørge for blødt leje for at undgå trykninger i huden.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten