Kræft, Dyrlægevagten
Katte Sygdomme

Kræft

Risikoen for kræft øges med stigende alder hos katte, men også faktorer som race, størrelse, køn og farve har stor betydning. Kræft hos katte er relativt hyppigt forekommende på trods af dyrenes, i forhold til mennesker, korte levetid.

Det hænger naturligvis sammen med, at vores husdyr ældes væsentligt hurtigere end os.

Godartede og ondartede kræftformer
Der skelnes ligesom hos mennesker mellem godartede og ondartede kræftformer. De godartede svulster er i reglen kendetegnet ved at være langsomt voksende, tydeligt afgrænsede eller indkapslede og ved sjældent at spredes til andre dele af organismen. De kommer ikke igen efter total fjernelse.

Ondartede svulster vokser sædvanligvis hurtigt, er vanskelige at afgrænse og har tendens til at spredes og gendannes efter fjernelse.

Hvor sidder svulsten oftest?
Hos katten er huden hyppigt sæde for svulster, men disse er ofte af godartet natur. Katte angribes oftest af kræft i blod/lymfesystemet, og disse kræftformer er generelt ondartede. Svulster i mælkekirtlerne er ret almindelige og det anslås, at i ca. halvdelen af tilfældende er der tale om godartede forandringer. Kræft i indre organer kan give anledning til en række symptomer af mere generel karakter; der kan være tale om øget tørst, træthed, vægttab, hårtab eller en lang række af hudforandringer.

Hvordan stilles diagnosen?
For visse svulsttyper kan diagnosen stilles med ret stor sikkerhed på grundlag af en karakteristisk form eller placering, suppleret med dyrlægens undersøgelse af en vævsprøve (biopsi). I andre tilfælde vil det være nødvendigt at sende biopsien til et speciallaboratorium.

Er der sket spredninger?
For at undersøge om der har fundet en spredning sted, samt ved mistanke om kræft i indre organer eller knogler, kan det være nødvendigt med en røntgen/ultralydscanning undersøgelse, suppleret med en række blodanalyser.

Kan kræft behandles?
For svulter i huden vil behandlingen sædvanligvis bestå i en operativ fjernelse af forandringen, og dette vil ofte være muligt.

Når det drejer sig om kræft i indre organer, er indgrebet i høj grad betinget af i hvilket organ, svulsten befinder sig. Eksempelvis vil svulster i kønsorganerne i reglen medføre en fjernelse af testikler/æggestok og evt. livmoder, hvorimod svulster i f.eks. nyre, lever eller bugspytkirtel normalt ikke kan bortopereres. Enkelte svulsttyper kan behandles med kemoterapi.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten