Smerter, Dyrlægevagten
Hunde generelt

Smerter

Når hunden har smerter

For mange hundeejere kan det være vanskeligt at vurdere, hvornår en hund har smerter. Smerter kan vurderes efter en smerteskala fra 0 – 10, hvor 0 betyder- ikke tegn på smerte. Her vil hunden løbe normalt, lege, spise, springe og hoppe. Den sover normalt, pulsen er normal, hunden ordner sin pels på normal måde. Appetitten er normal, ligesom afføring og urinering synes normal.

Smertestadie 1 – sandsynligvis ingen smerter. Hundens opførsel er som ovenfor beskrevet, men ejeren kan være en lille smule usikker på, om der er begyndende smerte på hunden.

Smertestadie 2 – mindre ubehag. Der er måske en lille smule halthed, hunden udviser mindre tegn på ubehag, når den bliver berørt på kroppen.

Smertestadie 3 – lettere smerter. Hunden viser tegn på halthed, kan udvise smerte fra maveregionen. Hunden virker en lille smule nedstemt, ryster, sitrer og er ikke interesseret i at spise.

Smertestadie 4  – moderate smerter. Hvis du berører hunden på det sted, hvor den har ondt, vil den vise tydelige smerter. Ofte vil hunden selv slikke på det sted, hvor smerten udgår fra. Er der tegn på halthed, vil hunden kun rejse sig, når du beder den om det. Under bevægelse vil den sitre og/eller ryste mere end normalt.

I smertestadie 4 vil hunden ofte gå med en hængende hale, ligesom det ikke er ualmindeligt, at hunden går og småpiber.

Smertestadie 5 – moderate smerter. Hunden vil ikke gerne bevæge sig. Den virker mere nedstemt. Ophørt ædelyst, og hvis du berører det smertefulde område, vil den typisk forsøge at afværge berøring evt. ved at vise tænder og i værste fald bide efter ejeren.

Enkelte hunde vil afgive skrigende lyde, hvis man berører og/eller flytter den. Er der tydelige tegn på smerte fra bugen vil hunden vise bugværn (slapper ikke bugmuskulaturen af, når man klemmer på bugen).

Hunde i smertestadie 5 bør behandles af dyrlæge.

Smertestadie 6 – stærkere moderate smerter. Hunden vil typisk hyle og skrige uden påviselig årsag. Hvis den forsøger at bevæge sig, vil der være skrigende og hylende lyde fra den. Dette smertestadie kræver behandling af dyrlæge.

Smertestadie 7  – moderate til stærke smerter. Hunden virker uinteresseret i omgivelserne, vil ikke flytte sig ved egen vilje, skriger når den flyttes, og har en uophørlig skrigende og/eller pibende smågøen. Smertestadie 7 kræver dyrlægebehandling, hvor hunden evt. indlægges på dyrehospital.

Smertestadie 8  – kraftige smerter. Hunden har en fremtrædende skrigen og hylen, den bemærker ikke ejerens tilstedeværelse, og hvis ejeren forsøger at berolige hunden, er det uden effekt. Hunden kan vandre hvileløst omkring, den vil måske skrige og/eller pibe, hvis nogen nærmer sig.

Smertestadie 8 kræver dyrlægebehandling og/eller indlæggelse på dyrehospital.

Smertestadie 9 – svære og uudholdelige smerter. Hunden vil sitre kontant især hvis man berører det sted, hvor smerten udgår fra. Hunden er vanskelig at kontrollere og uanset, hvad ejeren måtte foretage sig, vil hunden udvise smertereaktion, enten ved ikke at bevæge sig, ved at sitre, ved at skrige og/eller have en pibende gøen.

Smertestadie 9 kræver øjeblikkelig dyrlægebehanding.

Smertestadie 10 – uudholdelige smerter. Hunden har en gennemtrængende og en vedvarende skrigen og pibende gøen. Den udviser kraftig smertereaktion ved berøring og uanset, hvor man berører hunden vil den udvise en kraftig, skrigende og/eller gøende lyd. Hele kroppen ryster.

I smertestadie 10 bør hunden straks bedøves og behandles intensivt på dyrehospital.

Hvad kan du gøre når hunden har smerter?

Vurdere, hvor smerterne kommer fra:

Smerter f.eks. efter slag.

Smerter f.eks. efter forvridning.

Smerter f.eks. efter overanstrengelse (leg, væddeløb, jagt).

Smerter i forbindelse med infektion.

Man kan evt. aftale med dyrlæge, hvilken medicin man bør have i sit husapotek til sin hund.

Hvis man vurderer, at hunden er i smertestadie 3 – 4 og opefter bør man kontakte dyrlæge for at få den nødvendige smertestillende medicin. Man må i langt de fleste tilfælde være indstillet på at søge dyrlæge og være indstillet på evt. hospitalisering på dyrehospital for at få en kontinuerlig smertebehandling, således at hunden ikke lider unødigt.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten