Schweisshunde, Dyrlægevagten
Hunde generelt

Schweisshunde

Ordet ”schweiss” er det tyske ord for vildtblod. 

I 1974 blev der i Danmark oprettet et register over hundeførere, som stod til rådighed for landets jægere og som kunne kaldes ud til eftersøgninger af anskudt vildt på rekvirentens jagtgrund. Registret etableredes på Dansk Jagtforenings initiativ, men blev i 1976 overført til Dansk Jagthundeudvalgs regi.   I forbindelse med jagtlovsændringen i 1982 blev registret udviklet, og der gennemførtes en formalisering, således at legitimerede schweisshundeførere kunne gennemføre eftersøgninger på fremmed terræn. Schweisshunderegistret overførtes til Skov – og Naturstyrelsen i 1991, men ansvaret for den daglige forvaltning har ligget hos Danmarks Jægerforbund siden dannelsen i 1992.  Schweisshunde tilkaldes i tilfælde, hvor vildt er anskudt og ved trafikulykker, hvor vildt er påkørt.

Hvis man påkører vildt kan man afmærke stedet, underrette politi eller Falck, som vil tilkalde en schweisshund til stedet. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten