Hundeforsikring, Dyrlægevagten
Hunde generelt

Hundeforsikring

Hundeforsikring, DyrlægevagtenI følge dansk lovgivning skal alle hunde kunne identificeres ved tatovering eller chipmærkning, før hunden er fyldt fire måneder.  Herudover skal hunden have en  

      lovpligtig ansvarsforsikring

som kan tegnes hos forsikringsselskaberne. Forsikringen dækker det ansvar, som ejeren af hunden har, når hunden forvolder skade på andre personer eller på andres ting.

Man antager, at der er ca. 580.000 hunde i Danmark, hvoraf der kun er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for ca.470.000. 

Ud over den lovpligtige forsikring er der mulighed for at tegne en hundesygeforsikring, som kan hjælpe med at dække udgifter til behandling hos dyrlæge/dyrehospital, hvis sygdom og ulykke skulle opstå. Hvis hunden er uheldig at komme til skade eller pådrager sig en sygdom, som kræver en længere behandling, kan omkostningerne ved behandling hos dyrlæge godt løbe op i et anseeligt beløb.

Endelig kan forsikringen hos nogle selskaber også omfatte en livsforsikring, som dækker det økonomiske tab, hvis hunden dør.

Der er også mulighed for at tegne specielle ansvarsforsikringer for hunde, som udfører en speciel funktion, f.eks. tjenestehunde, vagthunde, hunde som lærer at arbejde med figuranter, særlige udstillingshunde o.s.v..

Man skal være opmærksom på, at ikke alle forsikringsselskaber dækker ansvar under hundetræning og hundeudstillinger, hvorfor det kan være nødvendigt at tegne særlige ansvarsforsikringer, hvis hunden skal deltage i træning og udstilling.

Ønsker man at tegne en hundesygeforsikring, forlanger de fleste selskaber, at hunden skal være vaccineret mod hundesyge m.v., ligesom hundens alder kan have indflydelse på, om hunden kan sygeforsikres.

Forsikringspræmien fastsættes som regel som en %-del af forsikrinssummen.

HVAD SKAL JEG GØRE?
Man skal straks, når man anskaffer sig en hund, sørge for at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring. Endvidere skal man sørge for, at hunden er øre/lysketatoveret eller mærket med en chip (se Mærkning af hunde). Herudover kan man overveje en sygeforsikring og livsforsikring for hunden. I de fleste tilfælde vil man forsikre hunden i det selskab, hvor man har sine personlige forsikringer.

Der findes forsikringsselskaber som har specielle tilbud på syge/livsforsikring, hvorfor man kan forhøre sig og finde ud af, hvilket tilbud der er bedst. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten