Hvem ejer hunden?, Dyrlægevagten
Hunde generelt

Hvem ejer hunden?

I forbindelse med skilsmisser er det ikke ualmindeligt, der opstår tvist om, hvem familiedyret tilhører. I nogle tilfælde enes man om, at dyret skifter bolig en gang om ugen eller en gang om måneden, altså en delehund.

Problemet kan være, at ingen af parterne vil give afkald på “deres bedste ven” med det resultat, at hunden bliver mere og mere forvirret. 

I disse situationer er det ikke ualmindeligt, at en af parterne afbryder den indgåede aftale, fordi man finder, det er en uholdbar situation for hunden. 

Hvis det ender med en tvist, hvor jurister og domstole kommer med ind i vurderingen om ejerforholdet, vil man tildele ejerforholdet til den person, som er registreret, som ejer i Dansk hunderegister. 

Denne afgørelse er stadfæstet i Østre Landsret.

Man skal derfor tænke over eller være enige om, hvem der skal stå som ejer når hunden mærkes, og der sker indberetning til hunderegistret.   

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten