Feromoner, Dyrlægevagten
Hunde generelt

Feromoner

Kontakten til hundens velvære gennem brug af feromoner.

Nu kan dyrlægevagten hjælpe ejere af hunde med at forebygge og afhjælpe adfærdsproblemer, der kan opstå ved frygt og stress, m.m. Senest er der gennem den veterinære forskning udviklet et feromon fra hund, der har samme egenskaber som hunhundens naturligt forekommende feromon. Feromoner er naturlige duftstoffer, som alle dyr producerer, og som gør det muligt for dem at kommunikere på forskellig måde med andre dyr af samme art.

D.A.P. (Dog Appeasing Pheromone), er et tryghedsskabende og beroligende feromon, hvis funktion er at berolige afkommet. Hundens beroligende feromoner udskilles fra talgkirtler i hudfurerne mellem patterne hos diegivende hund. Den højeste produktion af disse duftstoffer foregår 3-5 dage efter fødsel og skaber en tidlig interaktion mellem hund og hvalp. Formålet er at berolige hvalpen ved stress og uro og gøre den veltilpas i fremmede omgivelser,  – også når den møder nye udfordringer.

Det er vigtigt for hvalpen at få en optimal udvikling, så der opstår hengivenhed og samhørighed mellem tæven og hvalpen. Hvalpen vil gennem sin opvækst søge ud for at undersøge omgivelserne. I disse situationer vil den uvægerligt blive nervøs og bange for forskellige forhold. Udskillelse af tævens beroligende feromon vil da hjælpe med at føre hvalpen tilbage til tæven og berolige den. De samme feromoner spiller en rolle for hierarkiet i en flok af hunde, hvor førerhunden holder sammen på flokken og sin position ved udskillelsen af beroligende feromoner.

Forskning har vist, at feromonernes egenskaber bibeholdes selv ind i voksenalderen.

D.A.P. virker ved at forebygge eller fjerne frygt eller stressrelaterede reaktioner hos hvalpe og voksne hunde, der viser sig ved

  • Ødelæggelsestrang
  • Gøen
  • Urenlighed i huset
  • Overdreven slikken

D.A.P. hjælper derfor hunden i stressede situationer, hvor f.eks. ejeren skal forlade sit dyr, eller hvor der kommer fremmede. Besøg hos dyrlægen kan være en stressende oplevelse for hunde, hvor feromonerne kan hjælpe.

I uforudsete eller pludseligt opståede situationer som torden og fyrværkeri, som kan gøre hunden nervøs, kan feromonerne virke beroligende.

D.A.P. hjælper med at vænne hvalpen til nye omgivelser, f.eks. et nyt hjem, ved flytning og til at omgås fremmede.

D.A.P. er indeholdt i en flaske til en såkaldt duftspreder, der er en elektrisk fordamper, der anbringes i en stikkontakt i det rum, hvor hunden opholder sig mest eller skal opholde sig. Feromonerne fordeler sig i luften i rummet og effekten indtræder i løbet af få dage dage. En duftspreder rækker til 50-70 m2 rum og ca. 30 dage ved konstant brug. Anvendelsestid kan tilpasses efter behov.

Der skal tages hensyn til dyrets og familiens samspil for at opnå de bedste resultater. Et godt resultat vil resultere i, at hunden gør mindre, undlader at tilsmudse inden døre og ikke ødelægger familiens forskellige ejendele.

Se evt. D.A.P. druftspreder med flaske 48 ml

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten